Úterý 20.2.2018

Aktuality

Bohoslužby

sv. Ponciát a Hippolyt / sv. Jan Berchmans

Poncián

Papež, mučedník
Narozen: ve druhém století v Římě, Itálie
Zemřel: r. 236 na Sardinii, Itálie

 

Poncián, papež od r. 230, byl za času prvního schizmatu v církevních dějinách spolu se svým vzdoropapežem Hippolytem vypovězen na ostrov Sardinii, kde oba odstoupili. Po útrapách v dolech Poncián a Hippolyt v r. 236 zemřeli. Oba mučedníci byly pohřebeni 13. srpna 236 v papežské kryptě Kalistových katakomb v Římě. Náhrobní deska byla znovu objevena v r. 1909.

 

Hippolyt Římský

Církevní spisovatel, mučedník, kněz
Narozen: ve 2. století v Malé Asii (?)
Zemřel: r. 236 na Sardinii, Itálie
Patron města a diecéze St. Pölten; St. Pilt (Alsasko); vězeňských zaměstnanců; koní; proti tělesné slabosti

 

Hippolyt, jeden z největších řeckých církevních spisovatelů, měl v době papeže Viktora I. (189-199) velký vliv na římský klérus. Když se potom bývalý otrok Kalist stal papežem, dal se Hippolyt provolat prvním vzdoropapežem v dějinách církve. Schisma přetrvávalo i za papežů Urbana I. a Ponciána. Císař Maximus Torax vypověděl Hippolyta a Ponciáta nakonec kolem r. 234 na ostrov Sardinii, kde se pak oba usmířili a Hippolyt vyzval své stoupence, aby se připojili k ostatním věřícím velké církve římské. Poncián zemřel na Sardinii r. 235/6 a s ním i Hippolyt a tak mučednickou smrtí smyl svůj hřích. Papež Fabián odjel na Sardinii a převezl těla obou mučedníků do Říma. Jak Hippolyt, tak také Encián zemřeli r.236 na útrapy, které museli snášet při své nucené práci v dolech na Sardinii. Proto byli vždy uctíváni jako mučedníci. Byli pohřbeni 13. srpna 236 v Řimě, Hippolyt na hřbitově na Tiburtinově cestě, po něm pojmenovaném. Jejich ostatky byly prý v 18. století přeneseny do St. Piltu v Alsasku. (Část též na Hradiště sv. Hippolyta ve Znojmě.)
O Hippolytově kultu je zmínka v Římě už ve 4. století.


Znázorňování: Hyppolyt je zobrazován téměř vždy v oděvu učence, většinou sedí na katedře. Také se znázorňuje jako římský voják, a praporem nebo s kopím a štítem. Podle jiného podání je Hippolyta někdy vidět, jak ho koně smýkají k smrti.

 


Jan Berchmans

Řeholník TJ
Narozen: 13. března 1599 v Diestu, Belgie
Zemřel: 13. srpna 1621 v Římě, Itálie
Patron studující mládeže a mládeže vůbec

 

V římském kostele sv. Ignáce našel svůj poslední odpočinek jezuita Jam Bechmans přímo proti hrobu svatého Aloise z Gonzagy. Jan, který přišel na svět v r. 1599 v Diestu v Brabantku, vstoupil do řádu v 17 letech do jezuitského řádu, starého teprve několik desetiletí. O dva roky později šel do Říma, kde studoval a byl ve svém řádovém společenství zářným příkladem počestnosti a stálé veselosti. Jeho styk se spolubratry se vyznačoval velkou srdečností. Nadmíru přísně však zachovával všechna řádová pravidla.


Ve svých 22 letech zemřel Jan Berchmans zákeřnou nemocí. Den jeho smrti je 13. srpen 1621. Papež Lev XIII. svatořečil jezuitu 22. ledna 1888 a povýšil ho současně na patrona studující mládeže. Společně s Aloisem z Gonzagy a Stanislavem Kostkou, rovněž jezuity, je Berchmans také ochráncem mládeže vůbec.
Znázorňování: Jan Berchmans je zobrazován jako jezuita. Mívá u sebe knihu řehole, kříž, růženec a někdy umrlčí lebku. Často byl Berchmans znázorňován klečící před mariánským obrazem. Benediktinky římského kláštera Via di To de´Specchi mají portrét, který byl zhotoven na jeho smrtelné posteli.

 (z publikace „Rok se svatými" KNA 1994)

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:192224
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.