Úterý 20.2.2018

Aktuality

Bohoslužby

sv. Eduard

Svatý Eduard vládl Anglii jako Edward (Eadweard) III. v letech 1042–1066. Své mládí strávil v exilu v Normandii – Anglii tehdy okupovali Dánové. Na ostrov se vrátil roku 1041, následujícího roku, po smrti svého nevlastního bratra Harthknuta byl provolán králem Anglie. Rok poté byl ve winchesterské katedrále korunován.

Eduardova vláda byla dobou míru a prosperity, zároveň však někteří šlechtici zneužívali královy mírnosti a napomáhali tomu, že královská moc – a tím i obranyschopnost Anglie – byla oslabena. Harold z Wessexu dokonce vyvolal proti králi roku 1063 ozbrojené povstání a po jeho smrti nastoupil na trůn. Eduard zemřel 5. ledna 1066.

Již po smrti byl Eduard mezi prostými lidmi uctíván jako světec – ani ne tak pro svou vladařskou činnost jako spíše kvůli své dobrotě, lásce k potřebným a svatosti života. Roku 1154 nastoupil na anglický trůn Jindřich II. Plantagenet, který usiloval o sjednocení mezi národy Anglie – Anglosasy a Normany. Proto také usiloval o Eduardovu kanonizaci jakožto prostředek politického usmíření. Westminsterský převor Osbert de Clare byl vyslán do Říma a podařilo se mu dosáhnout úspěchu – Eduard byl kanonizován roku 1161. Jeho ostatky byly o století později přeneseny do Westminsterského opatství; toto datum se stalo Eduardovým svátkem.

 

(Zdroj:www.tvnoe.cz)

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:192226
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.