Úterý 20.2.2018

Aktuality

Bohoslužby

sv. Anselm z Canterbury

Arcibiskup, církevní učitel
Narozen: kolem r. 1033 v Aostě, Itálie
Zemřel: 21. dubna 1109 v Canterbury Anglie

 

Snad nejslavnější církevní spisovatel po Augustinovi a Tomáši Akvinském byl Anselm, arcibiskup z Canterbury. Papež Klement XI. jmenoval velkou osobnost katolické církve v r. 1720 církevním učitelem.

Anselm se narodil r. 1033 jako syn lombardského šlechtice v severoitalském městě Aostě. Po matčině smrti se stále zhoršoval vztah mezi Anselmem a jeho otcem. Konečně odešel jinoch z rodného domu a žil několik let u příbuzných své matky v Burgundsku. Přitahován věhlasem, jaký měl v té době italský učitel Lanfranc, vstoupil Anselm r. 1060 do benediktinského kláštera Le Bec v Normandii, kde Lanfranc učil. Již za dva roky se stal Anselm převorem a po smrti opata r. 1078 nastoupil na jeho místo. Za jeho vedení vzrůstala sláva a vážnost kláštera.

Když Lanfarnc r. 1089 zemřel. Přálo si duchovenstvo jako jeho nástupce opata z Le Bec. Král  Vilém II., který neměl ani svědomí ani víru, nechal však biskupský stolec čtyři roky uprázdněný, než konečně jmenoval Anselma na nátlak duchovenstva arcibiskupem. Pro Anselma tím nezačala žádná lehká doba. Protože se nesmlouvavě zasazoval za nezávislost katolické církve na království, byl v ustavičné rozepři s Vilémem.¨

Velký scholastik a obdivovaný pedagog, který nám zanechal mnoho důležitých spisů, zemřel 21. dubna 1109. byl pochován v canterburské katedrále v mohutném svědectví katolické víry v Anglii. Anselm z Canterbury byl svatořečen r. 1494.

Znázorňování: Anselm bývá představován jako biskup, opat nebo mnich. U sebe má knihu, pero nebo loď. V pozdějších stoletích se objevuje Anselm také na znázorněních Neposkvrněného Početí Panny Marie, většinou jako biskup s nápisem na pásce.

 

Velcí světci benediktinského řádu společně v jednom rodokmeni. Uprostřed vlevo: Anselm z Canterbury, arcibiskup a církevní učitel. Miniatura z "Vita beati Benedicti" od Jeana de Stavelota.

(Z publikace „Rok se svatými“)


Vydáno:8.3.2012 Zobrazeno:380

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:192233
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.