Pátek 23.3.2018

Aktuality archiv

Bohoslužby

Poděkování z Paraguaye

Misijní neděle L.P. 2011

Pokoj a dobro!

Paraguay - adorační kapleMilí farníci, s velkou radostí a  vděčností jsme obdrželi zprávu o vaší aktivitě během misijní neděle 23.10.2011. Je to pro nás vždy povzbuzující, když vidíme, kolik lidí má otevřené srdce i dlaně pro pomoc potřebným a s jakým nasazením se snaží. A to i přes tíživou finanční situaci, která se lidí v ČR začíná také dotýkat. Děkujeme také bratřím minoritům, že vás povzbuzují a pomáhají vám realizovat dobro pro druhé. NÁŠ MILUJÍCÍ BŮH VÁM VŠE STONÁSOBNĚ ODPLATÍ. A chceme vás ujistit, že se za všechny naše dobrodince (tedy i za vás) dennodenně modlíme při mši svaté a také během nepřetržité adorace, kterou tady v kapli máme. Je to velká síla, když se před svatostánkem stále někdo modlí. To poznáváme v běžném každodenním životě téměř hmatatelně.

Paraguay - adorační kaple A to je odrazový můstek a základ pro pomoc těm nejchudším a nejpotřebnějším po všech stránkách. Stále se snažíme hledat a plnit Boží vůli a dělat co můžeme a jak můžeme. Děkujeme, že jste svou též i modlitební pomocí s námi a se všemi, kterým jsme nablízku. Nedávno jsme na splátky koupili dvě lehká nákladní auta, která slouží k práci s dětmi a ke každodennímu rozvozu chleba. Automobily ke své práci nezbytně potřebujeme, protože osady, ve kterých působíme, jsou od sebe značně vzdálené. Váš finanční dar tedy použijeme na splacení části dluhu těchto aut a část použijeme také na potřebné základní věci pro práci s dětmi či na léky a lékaře pro nemocné.

Boží milost vám vyprošují bratři minorité a sestry františkánky z Centra Božího milosrdenství v Paraguayi

Paraguay - adorační kaple Paraguay - adorační kaple Paraguay - adorační kaple

Vydáno:30.10.2011 Zobrazeno:1576

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:211774
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.