Pátek 23.3.2018

Aktuality archiv

Bohoslužby

Rozloučili jsme se s našim bratrem o. Bernardinem Josefem Mrázem

Bernardýn Josef MrázV pondělí 6. srpna o svátku Proměnění Páně při mši sv. v 10.30 hod. v bazilice svatého Jakuba v Praze proběhlo poslední rozloučení s o. Bernardinem Josefem Mrázem, který odešel na věčnost ve věku 103 let, v 86. roce řeholních slibů a 81. roce kněžství. Děkovali jsme Pánu Bohu za dar jeho života a služby a svěřili jsme o. Bernardina Božímu Milosrdenství.

Kvardián konventu o. Stanislav Gryń v úvodu bohoslužby přivítal všechny smuteční hosty a poděkoval jim za to, že přišli poděkovat otci Bernardinovi za jeho dlouhá léta kněžské služby, za jeho přátelství, laskavý přístup a lásku ke všem.

Mezi hosty v první řadě přivítal otce biskupa Karla Herbsta, který předsedal bohoslužbě, dále o. provinciála Bogdana Sikoru, který pronesl homilii. Bohoslužby se kromě farníků a příbuzných ze Slovenska i Česka zúčastnili mnozí kněží, představitelé mnohých řeholních komunit a v neposlední řadě četní spolubratři řádu minoritů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska.

O své duchovní účasti ujistili otec arcibiskup, kardinál Dominik Duka, otec biskup Blažej Kruszylowicz z polského Szczecina, generální představený řádu minoritů o. Marco Tasca z Říma, generální asistent Jacek Ciupiński a mnozí další.

Na závěr bohoslužby o. provinciál Bogdan Sikora poděkoval všem, kteří se o otce Bernardina v jeho stáří a nemoci vzorně starali.

Po ukončení posledního rozloučení v bazilice pokračovaly pohřební obřady na Olšanských hřbitovech. Tělesné pozůstatky o. Bernardina byly v průvodu za zpěvu žalmů přeneseny od hlavní brány k minoritské hrobce, kde byly uloženy.

Otec Bernardim Josef Mráz se narodil 5.3.1909 v Levoči. Roku 1925 nastoupil do noviciátu v klášteře ve Spišském Štvrtku, kde také 20.9.1926 složil první řeholní sliby. Pokračoval ve studiu v Osimo, Assisi a v Římě, kde v kolegiu na San Teodoro se v roce 1929 setkal se sv. Maxmiliánem. V bazilice Dvanácti Apoštolů v Římě dne 12.07.1931 přijal kněžské svěcení - po obdržení dispensí - ve věku 22 let. Po návratu do Československa působil v Levoči, v Českém Krumlově, Opavě, Brně a znovu v Českém Krumlově, kde pobýval až do 3.5.1950. Tři dny později byl internován v Bohosudově a pak převezen do Oseku a pracoval v tovární fabrice. V den Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1950 byl uvolněn a přijel do Prahy do kostela sv. Jakuba, kde žil až do konce.

Stanislav Gryń OFMConv, foto: bB

Vydáno:6.8.2012 Zobrazeno:1902

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:211751
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.