Pátek 23.3.2018

Aktuality archiv

Bohoslužby

Dušičkový čas

Začátkem měsíce listopadu vzpomínají křesťané na své blízké zemřelé. Prvního listopadu je slavena Slavnost všech svatých. Druhý listopad je dnem, kdy na hřbitovech lidé myslí na své blízké zemřelé. Při liturgii toho dne nebo přímo u hrobu se za zesnulé modlí a vyprošují jim věčný život v Boží blízkosti v nebi. V těchto dnech na hřbitovech hoří mnoho svící. Jejich světlo vyjadřuje víru v život po smrti a v Kristovo zmrtvýchvstání, na které čeká s nadějí každý křesťan. Perspektiva věčnosti je totiž velkou pravdou křesťanské víry.

Také v našem brněnském konventu prožíváme vždy toto „dušičkové“ období s modlitbou a vzpomínkou na zemřelé rodiče, příbuzné a přátele, zvláště pak na všechny řádové spolubratry. Myslíme ale i na kněze, kteří v minoritském kostele pracovali a působili.

Druhého listopadu ve 14.00 hod. proběhla na Ústředním hřbitově v Brně u minoritských hrobů a hrobů našich terciářů dušičková pobožnost. Večer pak modlitba za zemřelé minority byla dovršena v kryptě kostela sv. Janů, kde na zesnulé řeholníky vzpomínali ministranti naší farnosti. Na tomto místě jsou uloženi k poslednímu odpočinku jedni z posledních zemřelých minoritů o. Norbert Škrdlík (+1996) a o. Gabriel Hamerla (+2001). Pátého listopadu po odpolední zádušní mši sv. jsme se spolu s věřícími modlili nad hrobkami našich dvou kostelů, sv. Janů a Lorety, za kněze, řeholníky a také dobrodince kláštera, kteří jsou v nich pochováni.

Život na této zemi je darem Božím. Není ale mnohdy snadný a jednoduchý. Je náročné poznávat Boha a sloužit mu bez jeho pomoci. Kristus nás na této cestě posiluje svým slovem a svátostmi. Chce každého člověka dovést do blaženosti nebe, která je o to větším darem. Pamatujme na to už teď. Využijme také možnosti vyprosit pro naše drahé zemřelé potřebné milosti a plnomocné odpustky, které církev nabízí ve dnech od 1. – 8. listopadu.

Ať našim milovaným zesnulým ani nám samým není jednou věčnost temnotou plnou hrůzy a samoty, ale nekonečným štěstím plným světla sdíleným společně s Kristem a svatými.

o. Karel

 

Vydáno:5.11.2012 Zobrazeno:2161

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:211785
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.