Pátek 23.3.2018

Aktuality archiv

Bohoslužby

Slovo otce biskupa k Vánocům

Milé sestry, milí bratři, využívám této neděle, abych vás všechny pozdravil a popřál požehnaně prožité adventní dny a stejně tak i požehnaně prožité svátky narození našeho Pána Ježíše Krista.

Obojí předpokládá objevit a přijmout křesťanského ducha adventu a v návaznosti na to také Vánoc. Nejde o rozdělení něčeho zbožného, jako je duchovní život, a toho bezbožného, což jsou nákupy, úklid, pečení a další předsváteční záležitosti. Křesťanský duch právě naopak ovlivňuje moudré spojení obojího. Žijeme přece vnitřním životem vyvěrajícím z víry, která je posilována modlitbou, svátostmi a bohoslužbou, ale zároveň ve společenství svých rodin i ostatních lidí. Útěk z vnější reality a uzavření se v nějaké nepozemské zbožnosti, nebo naopak podcenění duchovního rozměru a splynutí s tím, co dělají všichni, je nejen jednostranností, ale i slepou uličkou, která nikdy nevede k tomu, co se líbí Bohu a kde je možné nacházet pokoj a radost.

Inspiraci k moudrému prožití času, který je před námi, slouží liturgie, duchovní obnovy, společná modlitba v rodinách, přijetí svátosti smíření, pozornost k blízkým nemocným a osamělým. A rovněž tak i kulturní programy, které přibližují a zpřítomňují poselství adventu a Vánoc, jako jsou adventní a vánoční koncerty, besídky či návštěvy betlémů.

Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý a že je nám blízko. Pokud věnujete čas a úsilí adventní duchovní přípravě, jistě se to projeví v hloubce prožití Vánoc. Inspiraci vám, vašim přátelům a známým mohou nabídnout i nově zřízené internetové stránky KrestanskeVanoce.cz.

Provázím vás všechny v modlitbě a žehnám vám.

Váš biskup Vojtěch

Vydáno:1.12.2012 Zobrazeno:940

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:211775
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.