Pátek 23.3.2018

Aktuality archiv

Bohoslužby

Celoevropská iniciativa za ochranu lidského života a lidské důstojnosti "One of Us"

Evropská občanská iniciativa "Jeden z nás" ("One of Us - http://www.oneofus.eu) má za cíl sesbírat nejméně jeden milion podpisů v nejméně sedmi ze sedmadvaceti členských státech EU a tím vyzvat Evropskou komisi, aby se zabývala peticí zaměřenou na ochranu lidského života. Iniciativu je možné podpořit v online petici přímo na stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=cs. České znění petice je k dispozici ke stažení na stránkách Hnutí pro život ČR.

Cílem iniciativy "Jeden z nás" je podpořit v Evropě ochranu lidského života od početí v možnostech kompetencí EU. Na základě nedávného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie Brüstle vs. Greenpeace požaduje, aby EU ukončila financování aktivit, které předpokládají zničení lidských embryí, zejména v oblasti výzkumu, rozvojové pomoci a veřejného zdraví. Toto má být dosaženo změnou ve finančních směrnicích EU, které vymezují výdaje z rozpočtu EU. Jedná se o jednu z prvních registrovaných Evropských občanských iniciativ v EU.

Iniciativa doufá v zavedení konkrétních etických standardů v Evropě týkajících se respektu důstojnosti každého člena lidské rodiny bez ohledu na jeho stáří. V rozpočtu EU by měla být zavedena konkrétní opatření zakazující ničení lidského života. Iniciativa rovněž předpokládá politickou změnu a větší povědomí o potřebě respektovat přání tolika občanů Evropy a pozitivní ovlivnění soudní pravomoci Evropského soudu pro lidská práva, který rozhoduje v mnoha bioetických případech.

Sběr podpisů je možný do 1. listopadu 2013.

Vydáno:28.6.2013 Zobrazeno:995

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:211743
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.