Pondělí 19.3.2018

MI

Program Rytířstva Neposkvrněné

Cíl:
Snažit se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.

Podmínky:

  1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou.
  2. Nosit zázračnou medailku.
  3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném.


Prostředky:

  1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: „Ó Maria, bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni."
  2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké dovoluje stav, podmínky a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou - modlitba, pokání a svědectví křesťanskéhoživota.
  3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.

Program Rytířstva Neposkvrněné

Cíl:
Snažit se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.

Rytířstvo Neposkvrněné - Militia Immaculatae (MI)

Co je to MI?

MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné) a označují ctitele - následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v Římě r. 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné.