Pondělí 19.3.2018

Svátosti

Svátosti

Svátost nemocných

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele. Je možno dohodnout se osobně v zakristii kostele či telefonicky na farním úřadě.

Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici se dojednává s nemocničním kaplanem P. Leo Zerhauem na tel. čísle 602 582 459.

Společné udělování svátosti nemocných se koná vždy v adventní a v postní době. Není třeba se hlásit předem.

Křest dětí

 Uděluje se ve vlastní farnosti. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce. Křtí se dle dohody.Před křtem se požaduje příprava rodičů. Křest a přípravu je nutno vždy dohod

Křest dospělých

 Katechumenát (příprava žadatelů o křest) začíná vždy se začátkem nového školního roku a trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších Velikonoc). Jednotlivá setkání bývají během školního roku na faře jednou za týden či za čtrnáct dní. Katechumenát není omezen pouze na vlastní farníky. K přípravě je nutno

První svaté přijímání

 Příprava dětí společně s některým z rodičů či jiným dospělým začíná vždy po Velikonocích a je řádně ohlášena v ohláškách v kostele. K přípravě je možno přijmout pouze děti navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ.

Biřmování

 Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let.  Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok. Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

Církevní sňatek

 Mít církevní sňatek, znamená mít ho v kostele. Pro nás věřící není kostel jen významnou budovou, která má uvnitř zvláštní, neopakovatelnou atmosféru. Pro nás je to místo setkávání s Bohem, ve kterého věříme. Jsme přesvědčeni, že i manželství je projevem jeho moudrosti. Vždyť už na začátku Bible, (1

Svátost nemocných

 Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele. Je možno dohodnout se osobně v zakristii kostele či telefonicky na farním úřadě. Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici se dojednává s nemocničním kaplanem P. Leo Zerhauem na tel. čísle 602 582 459. Společné udělování s