Pondělí 19.3.2018

Konvent

Komunita

Archandělé opět na štítu Lorety

Již dlouhou dobu průčelí naší brněnské Lorety bylo jaksi neúplné. K bohaté výzdobě nižších pater scházelo završení, které od postavení Lorety Mořicem Grimmem v letech 1723-1726 tvořila trojice archandělů. Jenže zub času se dokáže zakousnout i do toho nejtvrdšího kamene, a tak roku 1995 archandělé již nemohli zůstat na svém místě, neboť váha jejich kamenných těl začala představovat obecné ohrožení. Sochy byly sneseny dolů a čekaly na své zrestaurování.

Restaurátorské práce byly zahájeny roku 2001 ak. sochařem Václavem Fidrichem, který postupně zrestauroval původní barokní sochy a následně vytesal z božanovského pískovce sochy nové – kopie těch původních. Materiál původních archandělů byl totiž za cca 300 let v tak špatném stavu, že již nebylo vhodné, byť po zrestaurování, umísťovat původní sochy do náročných povětrnostních podmínek na atiku loretánského průčelí.

Letos v rámci postupné obnovy průčelí Lorety se záměrem maximálního využití lešení byli noví pískovcoví archandělé umístění na jim stavitelem určené místo.

Stalo se to v sobotu 27. srpna 2011. Jsme rádi, že archandělé jsou tady zpátky a že svým majestátným vzhledem zvou všechny kolemjdoucí k povznesení srdce k Bohu.

Děkujeme mistru sochaři za nádhernou kamenickou práci. Firmě s:Lukas za zajištění a úspěšnou realizaci vyzdvižení soch. Představitelům Magistrátu města Brna za významnou podporu realizace projektu. V neposlední řadě Vám všem, kterým je chrám Lorety i kostela sv. Janů blízký a podpořili jste ho jakýmkoliv způsobem. Bůh Vám žehnej.

 

Celkové náklady na restaurování a vytvoření kopií tří archandělů a dvou váz z balustrády Lorety činí: 2 240 000,- Kč.

V současné době probíhá též obnova fasády Lorety, na níž město Brno přispívá částkou 500 000,- Kč a Ministerstvo kultury ČR 700 000,- Kč. Tato částka se však na sochy archandělů nevztahuje, jak mylně informují některé noviny.

Vydáno:27.8.2011 Zobrazeno:4843

Klášterní komunita bratří

o. Piotr Pawlik
- představený kláštera

o. Sebastian Gruca
- farář farnosti sv. Janů

o. Sebastian Kopeć

o. Zbigniew Byczkowski

br. Stanislav Budzik

br. Bohdan Heczko

Kontakt

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1
602 00 Brno
e-mail: brno@minorite.cz
tel: 542 215 600

IČO: 48514276
DIČ: CZ48514276

bankovní spojení: 101 403 4257 / 5500

Opravy

Opravy Lorety - Varhany

Loreta

Opravujeme Loretu,
pomozte nám!

Na svátek svatého Josefa 19. března 2015, který je i patronem řádu minoritů, dělníků a řemeslníků, byl zahájen projekt obnovy kůru v kostele Panny Marie Loretánské a projekt záchrany zdejších varhan, které jsou nejstaršími varhanami v Brně. Svatému Josefovi bylo v modlitbě a při slavení liturgie svěřeno toto zahájené dílo.

Prosíme Vás o finanční pomoc:
č.ú.: 101 403 4257 / 5500

Variabilní symbol: 567,
Specifický symbol: 567
Zpráva pro příjemce: „Dar na opravu Varhan"

Všechny prosíme o modlitbu za zdar tohoto díla.

Pán Bůh nechť odplatí Vaši štědrost!

Děkujeme!

Vydáno:19.3.2015 Zobrazeno:56284
Loreta

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 


Varhany v Loretě

Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:209690