Pondělí 19.3.2018

Opravy kláštera

Kontakt

Akce: „Obnova fasády kostela sv. Janů v Brně – II. etapa“ - 2017

V roce 2017 pokračujeme v pracích na obnově fasády kostela sv. Janů.

Letos plánujeme obnovu další části fasády, a to ze severní strany (od Lorety). Níže naleznete všechny dokumenty k veřejné zakázce.

 

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku

 

Zadávací dokumentace

 

Nákres

 

Závazné stanovisko OPP MMB-2014

 

Závazné stanovisko OPP MMB-2016

 

Položkový rozpočet - slepý

 

Technická zpráva

 

Dodatečná informace k VZ

 

Položkový rozpočet - slepý - revizeVydáno:20.2.2017 Zobrazeno:904

Kontakt

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1
602 00 Brno
e-mail: brno@minorite.cz
tel: 542 215 600

IČO: 48514276
DIČ: CZ48514276

bankovní spojení: 101 403 4257 / 5500

Loreta

Opravy Lorety - Varhany

Loreta

Opravujeme Loretu,
pomozte nám!

Na svátek svatého Josefa 19. března 2015, který je i patronem řádu minoritů, dělníků a řemeslníků, byl zahájen projekt obnovy kůru v kostele Panny Marie Loretánské a projekt záchrany zdejších varhan, které jsou nejstaršími varhanami v Brně. Svatému Josefovi bylo v modlitbě a při slavení liturgie svěřeno toto zahájené dílo.

Prosíme Vás o finanční pomoc:
č.ú.: 101 403 4257 / 5500

Variabilní symbol: 567,
Specifický symbol: 567
Zpráva pro příjemce: „Dar na opravu Varhan"

Všechny prosíme o modlitbu za zdar tohoto díla.

Pán Bůh nechť odplatí Vaši štědrost!

Děkujeme!

Vydáno:19.3.2015 Zobrazeno:56281

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů