Pondělí 19.3.2018

Kronika

Panna Maria Loretánská z Brna
v Lodži – Lagiewnikách

Panna maria Loretánská z Brna v polské LodžiNa 3. neděli postní (11. 3. 2012) proběhla v kostele bratrů minoritů v Lodži – Lagiewnikách výjimečná slavnost. Při mši svaté v 11 hodin byla přivítána Matka Boží v podobě kopie sochy Panny Marie Loretánské. Lagiewnickému klášteru ji darovali bratři minorité z České republiky, kteří ji v klášteře v Brně velmi uctívají. Tam se také nachází Její domek, kam putují věřící, aby se k Ní obraceli a prosili o pomoc v různých potřebách.

Sochu Panny Marie přivezl o. provinciál z českého Brna, Bogdan Sikora, spolu s o. Robertem Mayerem, farářem tamější farnosti. Takto bude přítomnost této sochy připomínat české minority a prosbu vznášenou z tohoto místa na úmysl nových kněžských a řeholních povolání do české provincie minoritů, jako i do české církve – řekl o. Pawel Warchol, správce lagiewnické svatyně na začátku mše svaté. Předsedal jí o. provinciál Bogdan Sikora, který posvětil sochu Matky Boží, a na závěr připomněl historii kultu Panny Marie Loretánské v českém Brně a předal dokument, který potvrzuje obdržení této sochy. Kázání pak řekl představený naší, varšavské provincie, o. Miroslaw Bartos, který nás seznámil s historií mariánského a loretánského kultu v Evropě a na světě.

Panna maria Loretánská z Brna v polské LodžiSlavnosti se zúčastnily i sestry loretánky z Varšavy, v čele se s. Andreou, ředitelkou známého Loretánského vydavatelství, spolu se sestrami Violou, Amélií a Ervínou. Jejich přítomnost je výjimečně cenná, jelikož je jejich spiritualita spojena s Pannou Marií Loretánskou, kterou jim předal jejich zakladatel bl. Ignác Klopotowski. Nedaleko Varšavy se také nachází jejich kostel, malé polské Loreto.

Slavnosti se zúčastnili farníci a přátelé našeho kláštera v Lodži – Lagiewnikách.

Bratrům minoritům z Brna srdečně děkujeme za tento vzácný dar sochy Panny Marie Loretánské.

Nakoukněte do fotogalerie.

bratři minorité z Lodži

Vydáno:14.3.2012 Zobrazeno:3994

Fotogalerie

2011-12-03 - adventní duchovní obnova

 

2011-11-26 - Ministrantský den

 

2011-11-23 - Generální kanonická vizitace

 

2011-11-20 - Oáza modlitby v Rajnochovicích

 

2011-11-12 - Dušičková pouť Rytířů Neposkvrněné do Křtin

 

2011-10-28 - Výlet mládeže do Vysokých Tater

 

2011-10-26 - Muzikál "Velká láska, která přemohla svět"

 

2011-10-03 - Transitus

 

2011-09-04 - farní pouť na Vranov

 

2011-09-04 - pozahnání dětem a učitelům na začátku školního roku

 

2011-08-14 - Cesta do Madridu na Světové setkání mládeže s papežem

 

2011-08-14 - Prázdniny společenství rodin na Cvilíně

 

2011-07-31 - Walsingham

 

2011-08-27 - Archandělé opět na štítu Lorety

 

2011-08-13 - pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

 

2011-06-24 - Zakončení školního roku 2011

 

2011-06-26 - Slavnost Těla a Krve Páně

 

2011-06-11 - Svatodušní bdění

 

2011-05-27 - Noc kostelů 2011

 

2011-05-13 - Fatimsko-loretánský den

 

2011-05-07 - Teens přednáška

 

2011-04-30 - Večer milosrdenství

 

2011-04-30 - pouť na Cvilín

 

2011-04-24 - společný velikonoční oběd "U raka"

 

2011-04-24 - velikonoční neděle - dětská mše sv.

 

2011-04-23 - Bílá sobota

 

2011-04-22 - Velký pátek

 

2011-04-21 - Zelený čtvrtek

 

2011-03-25 - Pouť k naší Paní do Lorety

 

2011-03-26 - Pochod pro život v Praze

 

2011-04-00 - Objevujeme svůj křest