Pondělí 19.3.2018

Kronika

V Brně jsme uctili naši Paní z Čenstochové

Od oceánu k oceánuOd června tohoto roku putuje ikona Panny Marie Čenstochovské od Tichého oceánu k Atlantickému oceánu. Matka Boží volá své zbloudilé děti, aby se vrátili ke kultuře života, aby měli v úctě život, který od Boha dostali, a chránili ho. Znova ukazuje na svého Syna a říká nám: "Udělejte všechno, co vám můj Syn řekne."

Při své pouti se 30. srpna zastavila v Brně, kde jsme ji mohli uctít v minoritském kostele sv. Janů.

Při odpoledni mši sv. v 15.30 hod., kterou spolu s dalšími nejen brněnskými kněžími celebroval vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, jsme byli vybízení, abychom svá životní rozhodnutí opírali především na té, o níž bylo řečeno: Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Protože Boží požehnaní do tohoto světa přišlo skrze Marii a stejně je tomu tak i dnes. Požehnání Boha vede k životu, který je pozváním k věčnosti. Maria je toho svědkem. Mši svatou doprovázela Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. Hudební výkon scholy byl jako obvykle na vysoké úrovni, hoden blahoslavené Panny.

Po mši jsme se mohli zapojit do modlitby zpěvem. Nejprve zazněl starobylý Akatist k blahoslavené Bohorodičce v podání řeckokatolického sboru. Následně v zazněly modlitby chval vmládežnickém stylu. Na závěr jsme se mohli ponořit do modlitby mariánských antifon gregoriánského chorálu. Bdění u Matky Boží jsme zakončili zpěvem: Maria, Regina mundi, Tibi adsumus, Tui memores, vigilamus (Maria, Královno světa, jsme u Tebe, pamatujeme na Tebe, bdíme).

Během své pouti ikona navštíví tyto země: Rusko, Kazachstán, Bělo-Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Polsko, Ceska Republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Irsko, Francie, Španělsko, a Portugalsko.

bB

foto: Johny06, bB

Vydáno:30.8.2012 Zobrazeno:3277

Fotogalerie

2011-12-03 - adventní duchovní obnova

 

2011-11-26 - Ministrantský den

 

2011-11-23 - Generální kanonická vizitace

 

2011-11-20 - Oáza modlitby v Rajnochovicích

 

2011-11-12 - Dušičková pouť Rytířů Neposkvrněné do Křtin

 

2011-10-28 - Výlet mládeže do Vysokých Tater

 

2011-10-26 - Muzikál "Velká láska, která přemohla svět"

 

2011-10-03 - Transitus

 

2011-09-04 - farní pouť na Vranov

 

2011-09-04 - pozahnání dětem a učitelům na začátku školního roku

 

2011-08-14 - Cesta do Madridu na Světové setkání mládeže s papežem

 

2011-08-14 - Prázdniny společenství rodin na Cvilíně

 

2011-07-31 - Walsingham

 

2011-08-27 - Archandělé opět na štítu Lorety

 

2011-08-13 - pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

 

2011-06-24 - Zakončení školního roku 2011

 

2011-06-26 - Slavnost Těla a Krve Páně

 

2011-06-11 - Svatodušní bdění

 

2011-05-27 - Noc kostelů 2011

 

2011-05-13 - Fatimsko-loretánský den

 

2011-05-07 - Teens přednáška

 

2011-04-30 - Večer milosrdenství

 

2011-04-30 - pouť na Cvilín

 

2011-04-24 - společný velikonoční oběd "U raka"

 

2011-04-24 - velikonoční neděle - dětská mše sv.

 

2011-04-23 - Bílá sobota

 

2011-04-22 - Velký pátek

 

2011-04-21 - Zelený čtvrtek

 

2011-03-25 - Pouť k naší Paní do Lorety

 

2011-03-26 - Pochod pro život v Praze

 

2011-04-00 - Objevujeme svůj křest