Pondělí 19.3.2018

Kronika

RECEPT: Duše na velehrade a emóciách

Na prípravu duší na velehrade a emóciách potrebujete:

- dostatočne veľkú nádobu, ideál pre 100-150 duší
- svätenú vodu (ak nie je vo vašom obchode, navštívne najbližšiu faru)
- jedného Taliana (značka Alesandro)
- sestry františkánky (s príchuťou smiechu)
- bratov františkánov (brown edition)
- jedného minoritu (black edition)
- pár kňazov a laikov
- Ducha svätého (nedá sa kúpiť - vanie si kam chce)
- červenú hlinu ílovitej konzistencie
- spev, hudba a pohyb
- koreniny (nájdu sa v každej kuchyni, nebojte sa ich použiť): radosť, smútok, bolesť, hnev, strach, dôvera, znechutenie, očakávanie, prekvapenie, zvedavosť, niekto medzi ne počíta aj hlad - hlavne muži :)

Duše v nádobe (doporučujeme značku Slovanská sála) na miernom ohni ohrievame, pridáme Taliana. Pozor, vyvoláva spomienky na otca a márnotratného syna. Pokračujeme chválami podľa potreby. Na noc necháme odležať. Ráno s pomocou s.Dominiky a o.Petra pokračujeme rozdelením duší na mužov a ženy a pozorujeme ich rozdielnu štruktúru. Pridáme dostatok hliny a emócií a necháme pôsobiť. Vlejeme vývar z hudby a spevu, zamiešame pohybom. Zvýšime teplotu, hlinu necháme spolu so spoveďou pôsobiť dlhší čas na duše. Takto pripravené duše vystavíme pôsobeniu prímluvnej modlitby, objatí a chvál. Z hrnca vyberieme hlinu, ktorá za ten čas nadobudla rôzne tvary a uložíme ju do jasieľ (malá nádoba na deti) spolu s IHS (základná ingrediencia v kresťanskej kuchyni). Duše necháme zase dobre odležať a takto pripravené môžeme podávať za spevu chvál pred Pána na jeho Hostine.

Dobre pripravené duše majú tendenciu zachovávať si svoju vôňu a chuť ešte dlho po príprave. Ako prílohu doporučujeme šalát z čerstvej viery, ochutený nádejou a zasypaný láskou.

Dobrú chuť!

 

Myšlienky z kuchyne:

„Boh ťa má rád takého, aký si.“

„Buďte vo svojom živote doma.“

„Strach je energia, ktorá sa ukrýva uprostred cnosti opatrnosti.“

„Každý hľadá niekoho s kým môže sláviť“ (túžba po spriaznenej duši)

„Nikto ti nemôže vziať právo sláviť vo svojom dome.“

„Nechajte sa od Boha tesne objať.“ prianie o. Alesandra

„Láska Boha je zadarmo, aj keď ostatní nám ju neprejavujú.“

„Boh si v Kristovi obliekol nielen telo ale aj pocity, ktorých sa nebál.“

„Popretie telesna nie je cesta k slobode duše.“

„Cez emócie sa dotýkam života.“

„Ak niečo potrebujete, budte „drzí“ a požiadajte si o to.“

 

sepsal Martin

Vydáno:18.12.2012 Zobrazeno:2931

Fotogalerie

2011-12-03 - adventní duchovní obnova

 

2011-11-26 - Ministrantský den

 

2011-11-23 - Generální kanonická vizitace

 

2011-11-20 - Oáza modlitby v Rajnochovicích

 

2011-11-12 - Dušičková pouť Rytířů Neposkvrněné do Křtin

 

2011-10-28 - Výlet mládeže do Vysokých Tater

 

2011-10-26 - Muzikál "Velká láska, která přemohla svět"

 

2011-10-03 - Transitus

 

2011-09-04 - farní pouť na Vranov

 

2011-09-04 - pozahnání dětem a učitelům na začátku školního roku

 

2011-08-14 - Cesta do Madridu na Světové setkání mládeže s papežem

 

2011-08-14 - Prázdniny společenství rodin na Cvilíně

 

2011-07-31 - Walsingham

 

2011-08-27 - Archandělé opět na štítu Lorety

 

2011-08-13 - pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

 

2011-06-24 - Zakončení školního roku 2011

 

2011-06-26 - Slavnost Těla a Krve Páně

 

2011-06-11 - Svatodušní bdění

 

2011-05-27 - Noc kostelů 2011

 

2011-05-13 - Fatimsko-loretánský den

 

2011-05-07 - Teens přednáška

 

2011-04-30 - Večer milosrdenství

 

2011-04-30 - pouť na Cvilín

 

2011-04-24 - společný velikonoční oběd "U raka"

 

2011-04-24 - velikonoční neděle - dětská mše sv.

 

2011-04-23 - Bílá sobota

 

2011-04-22 - Velký pátek

 

2011-04-21 - Zelený čtvrtek

 

2011-03-25 - Pouť k naší Paní do Lorety

 

2011-03-26 - Pochod pro život v Praze

 

2011-04-00 - Objevujeme svůj křest