„Nehaste Ducha!“

Ve dnech 2.-4. prosince proběhla v našem brněnském konventu duchovní obnova pro mladší muže. Kromě společných modliteb, adorací, přednášky otce provinciála a svědectví br. Petra jsme například společně připravovali sobotní oběd. Zúčastnili jsme se také programu Komunity Emmanuel, kde jsme si vzali Boží slovo, které nás bude provázet celý příští rok. Také jsme Read more…

Pozvánka na 25. Františkánské setkání mláseže na Cvilíně

Ve dnech 30.6. až 4.7.2022 se bude na Cvilíně u Krnova konat jubilejní 25. Františkánské setkání mládeže (FSM) s názvem „V hlubinách“. Součástí bohatého programu jsou přednášky hostů s. Alngeliky Pintířové, o. Pavla Moravce, jáhna Jana Špilara. Můžete se těšit na koncerty chválových kapel Alive a Brno worship. Více informací: http://fsm.minorite.cz Přihlašte se již dnes: Přihlášky Read more…

Cyklus duchovních setkání: Život z víry

Bratři minorité zvou na cyklus duchovních setkání nejen pro rodiny na téma:

16.1.2022 – Rodina a výchova dětí podle učení svatých otců (P. dr. Jan Bílý).

13.2.2022 – Andělská ochrana a vedení v životě (Sestry od Andělu: s. Jitka Ingrová, s. Johanka Motyl).

13.3.2022 – Písmo Svaté jako základ našeho duchovního života (P. Mgr. Patryk Bogdan Rygiel, OFMConv).

3.4.2022 – O duchovním boji (P. dr. Piotr Pawlik, OFMConv).

15.5.2022 – Pouť na Vranov.

Hlavní pouť na Cvilíně

Hlavní pouť na Cvilíně SOBOTA 11.09.2021:  SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 17:00 pobožnost křížové cesty  18:00 mše svatá Po mši individuální požehnaní ostatky sv. Kříže  19:30 individuální adorace Nejsvětější Svatosti  20:00 moderovaná adorace  21:00 svátostné požehnaní NEDĚLE 12.09.2021: SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ 8:00 Sedmibolestný růženec  8:30 mše svatá  10:00 Sedmibolestný růženec  10:30 mše svatá  Read more…

Konala se provinční kapitula

Ve dnech 21. – 24. září 2020 se v Brně uskutečnila provinční kapitula české provincie sv. Cyrila a Metoděje bratří menších konventuálů. Kapituly se zúčastnilo 19 bratří. Předsedajícím kapituly byl P. Carlos Trovarelli, generální ministr řádu, spolu s P. Tomášem Lesňákem, generálním asistentem FEMO. Během první části kapituly byli bratři obeznámeni se zprávami, o kterých se později diskutovalo. Read more…

Od pondělí mše svaté

Milí farníci, informujeme Vás, že od pondělí 27. dubna budou slouženy mše svaté v 10.00 hod. a v 15.30 hod. Dovolený počet účastníků liturgie je 15 lidí. Prosíme, abyste dodržovali dvou metrové odstupy od sebe. Kostel je otevřený od pondělí do pátku 9.00 – 17.00 hodin, v sobotu od 7.30 – 12.00, v neděli 7.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 hodin. Read more…

Kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Panny Marie

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020.

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska.

Proto mne napadlo…