Slavnost svatého Františka z Assisi

Blíží se slavnost sv. Františka z Assisi, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Předslavnostní triduum, věnované františkánské spiritualitualitě, pondělí 1.října při mši svaté v 10.00 hod., úterý 2. října středa 3. října při mši svaté v 15.30 hod. Transitus Ve středu 3. října v 18.00 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola. Mše Read more…

Panna Maria Loretánská z Brna v Lodži – Lagiewnikách

Na 3. neděli postní (11. 3. 2012) proběhla v kostele bratrů minoritů v Lodži – Lagiewnikách výjimečná slavnost. Při mši svaté v 11 hodin byla přivítána Matka Boží v podobě kopie sochy Panny Marie Loretánské. Lagiewnickému klášteru ji darovali bratři minorité z České republiky, kteří ji v klášteře v Brně velmi uctívají. Tam se také nachází Její domek, kam putují věřící, Read more…

Historicko-umělecký průvodce průčelím Lorety

  Počátky historie Lorety při kostele sv. Janů jsou datovány dolet 1716-1719, kdy byla budována Svatá chýše obklopená ambitem s kaplemi. Současná podoba Lorety je výsledkem stavebních úprav z období 1723-1726 provedených architektem Mořicem Grimmem. Průčelí tvoří úzká střední část s portálem vymezená nárožními pilastry a boční křídla s balustrádou, na jejichž pilířích byly umístěny po stranách sochy andělů a uprostřed Read more…

Archandělé opět na štítu Lorety

Již dlouhou dobu průčelí naší brněnské Lorety bylo jaksi neúplné. K bohaté výzdobě nižších pater scházelo završení, které od postavení Lorety Mořicem Grimmem v letech 1723-1726 tvořila trojice archandělů. Jenže zub času se dokáže zakousnout i do toho nejtvrdšího kamene, a tak roku 1995 archandělé již nemohli zůstat na svém místě, neboť váha jejich kamenných těl Read more…

Sochy archandělů se vracejí na Loretu

V pátek 26. srpna 2011 byly přivezeny kopie soch archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V sobotu 27. srpna 2011 budou sochy instalovány zpět na průčelí Lorety. Kopie byly vytesány akad. sochařem Václavem Fidrichem z božanovského pískovce. Originály soch byly sneseny v roce 1995 z důvodu jejich havarijního stavu.

Stručné dějiny řádu

  Malé společenství bratří, které se vytvořilo kolem sv. Františka, dostalo v roce 1209 ústní potvrzení papeže Inocence III., a se zápalem začalo hlásat Evangelium. Nejprve v nížině Spoleto a pak na různých místech Itálie, což byl důvod přílivu nových povolání z různých vrstev společenství. Bratři obývající periferie měst ve dne hlásali Boží Slovo a v noci se Read more…

Z historie minoriského kláštera sv. Janů v Brně

Do českých zemí byli minorité uvedeni již před rokem 1230. Do doby prvního rozmachu řádu patří i založení brněnského kláštera. Příchod minoritského řádu do Brna hrál důležitou roli v procesu konstituování Brna jako středověkého města, jenž vrcholil ve 30. letech 13. století přeměnou předměstských vsí a dalšího rozptýleného osídlení v kompaktní hrazený městský organismus. Dějiny počátku Read more…

Důležité sdělení ohledně nadace Fons Salutis

Konvent minoritů v Brně sděluje, že od 31.1.2010 již nepověřuje společnost Proclean, s.r.o. se sídlem Minoritská 469/1, Brno, IČ: 26311402, zastoupenou jednatelem Ing. Radovanem Beckem. Jakékoliv úkony a kroky, které učinila společnost Proclean, s.r.o. či Ing. Radovan Beck osobně od výše uvedeného data jménem Konventu minoritů v Brně nebyly iniciovány Konventem. Konvent minoritů v Brně se od těchto Read more…

Konvent minoritů v Brně se distancuje od nadace Fons Salutis

Konvent minoritů v Brně sděluje, že není personálně, věcně, ideově ani obsahově jakkoliv spojen s Fons Salutis, nadace Konventu minoritů v Brně, se sídlem Minoritská 1, Brno, IČ: 27730077, zastoupenou správní radou (předsedkyně správní rady Simona Petrušová, místopředseda správní rady Ing. Radovan Beck, člen správní rady JUDr. Steve Georges) a že jakékoliv kroky této Read more…