Walsingham 2011

Stává se tradicí, že poslední sobotu v červenci se vypraví několik členů naší farnosti spolu s otcem Robertem jako duchovním doprovodem na katolickou charismatickou konferenci do anglického Walsinghamu. Vyrazili jsme v 09:30 ráno směr Praha a Plzeň, kde jsme do autobusu naložili další poutníky a druhého překladatele, a poté přes Německo (otec Robert sloužil mši v autobuse, Read more…

Kristus vyšel do ulic Brna

Ano, přesně toto se stalo v neděli 26. června. Pán Ježíš vyšel do ulic města Brna jako každoročně – a sice pod způsobou chleba v Nejsvětější svátosti oltářní u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla. Hlavním celebrantem mše sv. v 15,30 hod. byl Otec opat želivského kláštera P. ThMgr. Bronislav Ignác Kramár, jenž potom s monstrancí kráčel Read more…

Ostatky sv. Maxmiliána Marie Kolbeho v České republice

Ostatky sv. Maxmiliána Marie Kolbeho v České republice „Kdo je pro mě sv. Maxmilián Kolbe?“ takto začal svou homilii P. Damián Kaczmar náš spolubratr z Něpokalanova, který do brněnského konventu bratří minoritů přivezl relikvie Patrona těžkého století sv. Maxmiliána Kolbe. Ve své promluvě pak hovořil o jeho bohatém celoživotním dílu, jehož poslední velmi výraznou tečkou bylo obětování života Read more…

Svatodušní vigilie v naší farnosti

V sobotu 11. 6. 2011 jsme se shromáždili v našem kostele, abychom společně prožili svatodušní vigilii. V první části bdění jsme naslouchali Božímu slovu. V biblických čteních svatodušní vigilie jsme mohli pozorovat dva pohledy. Na jedné straně hlasitá, sebevědomá a bezohledná snaha člověka určovat dějiny tohoto světa bez ohledu na Boží záměry, a na druhé straně nenápadné, zdánlivé, Read more…

Minoritská Noc kostelů

Již potřetí v řadě se po celé republice sešly na poslední květnový pátek tisíce poutníků, aby navštívili chrámy Páně. Brněnská loreta, kostel i klášter byly připraveny a nabídly bohatý program. Letošní Noc kostelů se v našem chrámu nesla ve znamení  „Minoritského otevírání pokladů“.  Otevřeli jsme zdejší brány, aby mohli všichni načerpat z odkazu duchovního a kulturního  bohatství, které Read more…

Ministrantský den

Poslední březnová sobota se u nás v klášteře nesla v duchu ministrantského dne. Sešli se všichni, od úplně nejmladších až po zkušené třináctileté harcovníky, a tak jsme se mohli společně bavit a pilovat službu u oltáře. Pro kluky byl připraven bohatý program, který začal modlitbou a malým občerstvením. Poté se všichni rozdělili na dvě skupiny, přičemž jedna šla nacvičovat Read more…

Filmové představení o svatém Františkovi z Assisi

Dne 7. března 2011 v 18 hodin proběhlo v Kině Scala v Brně promítání dokumentárního filmu „Blázen z La Verny“ režiséra Otokara Maria Schmidta. Tento film nám přibližuje život sv. Františka z Assisi ve scénách ze současného světa, přes které prochází postava Světce. Hlavní roli ztvárnil kvardián minoritského kláštera v Brně bratr Bohdan Heczko. Premiéra filmu proběhla na Read more…

Slavnost Zvěstování Páně – pouť k naší Paní do loretánské chýše

„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ Jako oáza v poušti postní doby možná na věřícího působí svátek Zvěstování Páně. V našem kostele jsme slavili zejména v naší Loretě. Po dopolední mši svaté jsme se odebrali do loretánského domečku, abychom se společně pomodlili modlitbu růžence. Odpolední slavnostní mši v našem kostele Read more…