Úterý 20.2.2018

Společenství studentů

Společenství mladých u minoritů - program na říjen 2017

Vydáno:27.9.2017 Zobrazeno:1078

Společenství mladých u Minoritů

Vydáno:1.3.2017 Zobrazeno:2383

Společenství studentů

Kdo jsme?

Společenství studující a pracující mládeže.

Kdo nás vede?

o. Robinek - duchovní správce farnosti sv. Janů

Jaký je obecný program našich setkávání?

- V současné době se scházíme v úterky.
17:00 - nácvik scholy - klášter konventu minoritů
18:00 - mše svatá - kostel sv. Janů
18:45 - adorace - kostel sv. Janů
19:30 - společenství - klášter konventu minoritů

Trocha historie

Společenství mládeže u minoritů založil v roce 1992 tehdejší novokněz Jozef Goryl. Od té doby společenství procházelo různými etapami vývoje, měnili se členové i vedoucí. Na utváření společenství se v průběhu dějin dále podíleli tito bratři minorité: o. Stanislav Jaromi, o. Leslaw Mazurowski, o. Řehoř Bajon, o. Bogdan Sikora a o. Sebastian Kopec. V současné době nás vede o. Robert Mayer.

Navštívte naše stránky: spolcobrno.minorite.cz

 

Vztahy pod Božím pohledem aneb moje vztahy – moje rodina

 Duchovní obnova na Velehradě pořádaná bratry františkány a Školskými sestrami sv. Františka Jako 12 učedníků a učednic z minoritského společenství mládeže jsme se spolu s otcem Robertem vypravili již potřetí na duchovní obnovu věnovanou našim vztahům. Spolu s Bohem a stovkou dalších učedníků a uč

Vydáno:20.4.2012 Zobrazeno:3015

Panna Maria Loretánská z Brna
v Lodži – Lagiewnikách

Panna maria Loretánská z Brna v polské LodžiNa 3. neděli postní (11. 3. 2012) proběhla v kostele bratrů minoritů v Lodži – Lagiewnikách výjimečná slavnost. Při mši svaté v 11 hodin byla přivítána Matka Boží v podobě kopie sochy Panny Marie Loretánské. Lagiewnickému klášteru ji darovali bratři minorité z České republiky, kteří ji v klášteře v Brně velmi uctívají. Tam se také nachází Její domek, kam putují věřící, aby se k Ní obraceli a prosili o pomoc v různých potřebách.

Sochu Panny Marie přivezl o. provinciál z českého Brna, Bogdan Sikora, spolu s o. Robertem Mayerem, farářem tamější farnosti. Takto bude přítomnost této sochy připomínat české minority a prosbu vznášenou z tohoto místa na úmysl nových kněžských a řeholních povolání do české provincie minoritů, jako i do české církve

Vydáno:14.3.2012 Zobrazeno:3919

DĚTSKÝ KARNEVAL U MINORITŮ
aneb Jak to svatí umí roztočit

karneval pro dětiPoslední pátek před začátkem postní doby jsme se společně veselili již tradičně na velkém karnevalu u minoritů. Bál si jako vždycky nenechali ujít četní zástupci z řad šlechty, s nimiž tentokráte pro obveselení všech přijeli i jejich dvorní kejklíři, žongléři, kašpárci a jiní

Vydáno:17.2.2012 Zobrazeno:2410

Setkání za hranicemi kláštera: hory, šlehačka, řízek

Bylo nebylo, ale spíš bylo než nebylo. Jednoho krásného jarně prázdninového dne jsme se s naším spolčem (jehož osazenstvo toho dne tvořili Lukáš, Verča, Ondra, Kája, Eliška, Šimon, Štěpán a otec Adam) vypravili na průzkum světa za zdmi brněnského kláštera. Dobrodružství začalo již v pět ráno na dvoře sv. Janů. Osedlali jsme minoritského bratra Transita a vyrazili směr Rakousko.

Vydáno:14.2.2012 Zobrazeno:18855

Vztahy pod Božím pohledem

velehradaneb
duchovní obnova na Velehradě pořádaná bratry františkány a Školskými sestrami sv. Františka

Jako již poměrně silná minorita minoritského společenství studující a pracující mládeže, o počtu čtrnácti, jsme se přidali k další stovce těch, kteří možná také už podruhé doputovali na Velehrad hledat ztracenou rovnováhu ve svých vztazích. A bylo to opět pro všechny z nás velmi milé a důvěrné setkání se s Bohem i s lidmi, z nichž velký dík patří všem sestrám františkánkám a bratrům menším, jejichž starostlivost a péče o nás však vůbec malá nebyla.

Vydáno:15.12.2011 Zobrazeno:2857

Výlet do Vysokých Tater

Čtvrtek, 17:30 vyráží skupinka mládežníků do Vysokých Tater.

Nejsme jediní, kdo před prodlouženým víkendem opouští Brno, proto nás jedna kolona potkává u Slavkova a po změně směru hned další u Vyškova.

„GPSka“ napovídá, že v cíli budeme ve 22:00, skutečný čas je nakonec 23:30. Touhu po pyžamu a spánku jen ztěžka přehluší společná modlitba breviáře a plán následujícího dne. Do postele se konečně dostáváme krátce po půlnoci s vědomím, že za pár hodin nám u hlavy zazvoní budík.

Vydáno:7.11.2011 Zobrazeno:2841

Zveme, přijďte k nám