Pondělí 19.3.2018

MI archiv

23.2.2014Únorové setkání
V rámci únorového setkání jsme s bratrem Bohdanem probírali téma: Růst člověka v utrpení. Klíčem k pochopení utrpení je Ježíš ukřižovaný, který ... Celý text ...
 
20.12.2013Prosincové setkání skupinky Rytířstva Neposkvrněné
V tomto měsíci jsme společné setkání pojali poněkud netradičním způsobem. Naši rytíři byli pozváni na řadu mariánských akcí našeho minoritského ... Celý text ...
 
20.11.2013Listopadové setkání
Ve středu 13. listopadu se sešla místní skupinka MI. Její členové vzali na sebe službu vedení růžence před bohoslužbou a během bohoslužby se aktivně ... Celý text ...
 
16.10.2013Říjnové setkání
Proběhlo ve středu 16. října, právě v den 96. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné svatým Maxmiliánem Maria Kolbem v Římě. Tento den jsme proto ... Celý text ...
 
12.9.2013Zářijové setkání
Ve středu 11. září se po prázdninové odmlce sešla brněnská skupinka Rytířstva Neposkvrněné ke společnému setkání. Bylo velmi příjemné, že se ... Celý text ...
 
1.1.2013Brněnská skupinka MI - 2013
Brněnská skupinka Rytířstva Neposkvrněné se setkává každou druhou středu v měsíci. Běžný program: 15.00 - modlitba rozjímavého růžence ... Celý text ...
 
8.3.2012Pojeď s námi na Pochod pro život
Přijeďte v sobotu 24. března do Prahy na XII. Pochod pro život. Za poslední rok zemřelo kvůli umělému potratu dalších 24 tisíc dětí. Zůstali zde ... Celý text ...
 
4.2.2012Přijmout smysl života
Noel, Catherine, Cathy, Tom, Chuck, Bob. Šest postav, šestero osudů, šestero příběhů. Písničkář a muzikant s podmanivým úsměvem, jemuž se rozpadly ... Celý text ...
 
12.11.2011Rytíři Neposkvrněné putovali do Křtin
Od ústředního kříže v horní části hřbitova se nesou modlitby bolestného růžence za duše v očistci, desátky jsou prokládány vroucími osobitými ... Celý text ...
 
16.4.2010Křížová cesta v Chudčicích
 

Program Rytířstva Neposkvrněné

Cíl:
Snažit se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.

Rytířstvo Neposkvrněné - Militia Immaculatae (MI)

Co je to MI?

MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné) a označují ctitele - následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v Římě r. 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné.