Úterý 20.2.2018

Konvent archiv

Komunita
27.8.2011Archandělé opět na štítu Lorety
Již dlouhou dobu průčelí naší brněnské Lorety bylo jaksi neúplné. K bohaté výzdobě nižších pater scházelo završení, které od postavení Lorety ... Celý text ...
 
27.8.2011Historicko-umělecký průvodce průčelím Lorety
  Počátky historie Lorety při kostele sv. Janů jsou datovány dolet 1716-1719, kdy byla budována Svatá chýše obklopená ambitem s kaplemi. Současná ... Celý text ...
 
26.8.2011Sochy archandělů se vracejí na Loretu
V pátek 26. srpna 2011 byly přivezeny kopie soch archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V sobotu 27. srpna 2011 budou sochy instalovány zpět na ... Celý text ...
 
28.3.2010Důležité sdělení ohledně nadace Fons Salutis
Důležité sdělení Konvent minoritů v Brně sděluje, že od 31.1.2010 již nepověřuje společnost Proclean, s.r.o. se sídlem Minoritská 469/1, Brno, IČ: ... Celý text ...
 

Klášterní komunita bratří

o. Piotr Pawlik
- představený kláštera

o. Sebastian Gruca
- farář farnosti sv. Janů

o. Sebastian Kopeć

o. Zbigniew Byczkowski

br. Stanislav Budzik

br. Bohdan Heczko

Kontakt

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1
602 00 Brno
e-mail: brno@minorite.cz
tel: 542 215 600

IČO: 48514276
DIČ: CZ48514276

bankovní spojení: 101 403 4257 / 5500

Opravy

Opravy Lorety - Varhany

Loreta

Opravujeme Loretu,
pomozte nám!

Na svátek svatého Josefa 19. března 2015, který je i patronem řádu minoritů, dělníků a řemeslníků, byl zahájen projekt obnovy kůru v kostele Panny Marie Loretánské a projekt záchrany zdejších varhan, které jsou nejstaršími varhanami v Brně. Svatému Josefovi bylo v modlitbě a při slavení liturgie svěřeno toto zahájené dílo.

Prosíme Vás o finanční pomoc:
č.ú.: 101 403 4257 / 5500

Variabilní symbol: 567,
Specifický symbol: 567
Zpráva pro příjemce: „Dar na opravu Varhan"

Všechny prosíme o modlitbu za zdar tohoto díla.

Pán Bůh nechť odplatí Vaši štědrost!

Děkujeme!

Vydáno:19.3.2015 Zobrazeno:54954
Loreta

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 


Varhany v Loretě

Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:192201