Úterý 20.2.2018

Fatimský apoštolát

Informace o Fatimském apoštolátu

 

Fatimský apoštolát - KDY, KDE A JAK BYL USTANOVEN?

V roce 1947 u faráře H. Colgana v USA. JAK? Výzvou, aby si každý, kdo chce pro Pannu Marii něco udělat, vzal na sebe něco modrého - proto Modrá armáda Panny Marie. Panna Maria se zjevovala třem malým dětem - Františkovi, Hyacintě a Lucii - v rozmezí od 13.5. do 13.10.1917 a odevzdávala jim poselství. V nich zdůraznila modlitbu posvátného růžence, přinášení obětí, pokání a žádala úctu ke svému Neposkvrněnému Srdci. Také zasvěcení a duchovní obrácení Ruska. Návštěva Svatého Otce Jana Pavla II. 13.5.2000 ve Fatimě, při blahořečení Františka a Hyacinty Marto a zveřejnění 3. fatimského tajemství, byla impulsem k transformaci hnutí na Světový apoštolát Fatimy.

Papežská Rada pro laiky definitivně schválila Světový apoštolát Fatimy (WAF) jako mezinárodní veřejné společenství věřících s papežským právem. Naším posláním je formace laiků, formace rodin šířením „Radostné Zvěsti" o Spáse skrze autentická poselství Fatimy: obrácení - modlitba - pokání (na usmíření hříchů a za obrácení ubohých hříšníků), společně s větší úctou k Eucharistii, svaté přijímání na smír po pět prvních sobot v měsíci, modlitba sv. růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Do čela hnutí byl zvolen prof. Americo Lopéz Ortiz z Portorika a 9-členná mezinárodní rada., v níž zasedá také Ing. Hana Frančáková z Koclířova.

Fatimský apoštolát v ČR vede kněz P. Pavel Dokládal a se členy stálé rady spravuje národní centrum -  Českomoravskou Fatimu v Koclířově ve spojení se 17 regionálními centry ve všech diecézích Čech, Moravy a Slezska a celostáním regionem mladých.

Více informací na www.cm-fatima.cz.

 

Aktivity regionálního centra Fatimského apoštolátu Brno:

  • Fatimsko-loretánský den: každého 13-tého dne v měsíci. Kostel: sv. Janů (minorité) v 15.00 hod. - růženec, 15.30 hod. - mše sv., průvod do Lorety se sochou Panny Marie, litanie
  • Mariánské modlitební večeřadlo FA
    každé poslední pondělí v měsíci  od 16.30 hod. v Kapitulní síni kláštera u minoritů. 
    Modlitba sv. Růžence, sdílení, putovní soška Panny Marie Fatimské, informace.
  • První soboty v měsíci - putujeme do ČMFA Koclířov.
    Odjezd autobusu z Brna v 11.00 hod. od Janáčkova divadla.

 

Informace a kontakt:
Eva Prokešová, mob. 737 618 354, e-mail: e-prok@seznam.cz