Úterý 20.2.2018

Aktivity

Večery chval v kostele sv. Janů

večer chval

Večery chval v kostele sv. Janů jsou setkání všech, kteří chtějí vzdávat chválu našemu Pánu ve společenství podobně naladěných lidí. Ať už je někdo pozval či jen šli kolem a vešli do kostela.

Modlitební večery probíhají každé první úterý v měsíci a každou třetí středu. Modlitba je doprovázena hudbou, texty k písním chval jsou k dispozici formou projekce na plátno nebo v tištěné podobě na lavicích. Modlitba chval a díků je ústředním bodem celého večera. Je zde však i prostor pro modlitbu přímluvnou, příp. modlitbu žalmu. Při každém setkání je nabídnuto krátké zamyšlení nad Písmem díky promluvě některého z přítomných kněží či laiků.

Večer chval není koncertem kapely ani řečníkovou příležitostí se vypovídat. Je to příležitost k setkání s Hospodinem tváří v tvář. Příležitost projevit mu svou chválu a dík, vzdát mu čest.

V tomto společenství je „povoleno" chválit jakýmkoliv způsobem. Jak to kdo cítí. Je možné zvednout ruce, mávat jimi (s ohledem na sousedy), tancovat, stát, sedět, klečet... prostě cokoli, vám umožní prožít modlitbu svobodně. A ač se to zdá nemožné, nikomu to nebude připadat divné nebo zvláštní. Je to váš rozhovor s Bohem a formu si zvolíte sami.

Závěrem středečních večerů bývá příležitost k setkání, popovídání, či seznámení se u čaje a něčeho dobrého (co kdo přinese) prostřednictvím tzv. agapé. To je otevřeno pro všechny příchozí, rádi vás uvidíme a poznáme. Také uvítáme vaše připomínky a zpětnou vazbu k průběhu večera (srozumitelnost mluveného slova, hlasitost a ozvučení hudby... atd.).
Těšíme se na vás na příštím večeru chval :)

Večer chval u minoritů v Brně

Upoutávky

večery chval