Úterý 20.2.2018

PřáteleBožího milosrdenství

Společenství ctitelů Božího milosrdenství

Kdo jsme?

Jsme společenství otevřené všem věkovým skupinám, od mládeže až po seniory.
Scházíme se:
- každou 1. středu v měsíci - krátká adorace a společenství
- každý 3. pátek v měsíci - pobožnost křížové cesty v kostele

 

Kdo nás vede?
Vede nás Otec Adam Wolny.

 

Program našich setkání:

14:45 - Korunka k Božímu milosrdenství
15:00 - Růženec
15:30 - Votivní mše sv. k Božímu milosrdenství
- adorace nebo pobožnost křížové cesty
17:00 - Setkání v prostorách kláštera

Po mši svaté následuje adorace nebo pobožnost křížové cesty.

Během roku společné poutě po místech spojených s kultem Božího milosrdenství.

 

Trochu historie

V červnu roku 1997 byl v kostele sv. Janů slavnostně posvěcen obraz Božího Milosrdenství. Obraz přivezl a  o šíření úcty se velmi zasloužil otec Marek Duda OFMConv., který v současné době pracuje na misijích v Paraguaji. Ostatky svaté sestry Faustyny, o něž požádal tehdejší farář Otec Leslaw Mazurowski OFMConv., byly z Polska přivezeny v dubnu roku 2006

Život jednotlivých členů je formován spiritualitou svaté sestry Faustyny a šířením úcty k Božímu Milosrdenství. Rádi uvítáme každého, kdo by nás rád blíže poznal a velebil s námi nezměrné Boží Milosrdenství.

Podrobnější informace podá Otec Adam Wolny, duchovní asistent našeho společenství. E-mail: a.wolny@minorite.cz