Pondělí 19.3.2018

Kronika archiv

26.9.2012Slavnost svatého Františka z Assisi
Blíží se slavnost sv. Františka z Assisi, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Předslavnostní triduum, věnované františkánské ... Celý text ...
 
29.8.2012Panna Maria Čenstochovská
Mezi stovkami polských poutních míst zaujímá Jasná Hora zcela jednoznačně výsostné postavení. Každoročně toto místo navštěvuje jeden až dva miliony ... Celý text ...
 
20.4.2012Vztahy pod Božím pohledem aneb moje vztahy – moje rodina
Duchovní obnova na Velehradě pořádaná bratry františkány a Školskými sestrami sv. Františka Jako 12 učedníků a učednic z minoritského společenství ... Celý text ...
 
17.2.2012DĚTSKÝ KARNEVAL U MINORITŮ
aneb Jak to svatí umí roztočit
Poslední pátek před začátkem postní doby jsme se společně veselili již tradičně na velkém karnevalu u minoritů. Bál si jako vždycky nenechali ujít ... Celý text ...
 
14.2.2012Setkání za hranicemi kláštera: hory, šlehačka, řízek
Bylo nebylo, ale spíš bylo než nebylo. Jednoho krásného jarně prázdninového dne jsme se s naším spolčem (jehož osazenstvo toho dne tvořili Lukáš, ... Celý text ...
 
15.12.2011Vztahy pod Božím pohledem
anebduchovní obnova na Velehradě pořádaná bratry františkány a Školskými sestrami sv. Františka Jako již poměrně silná minorita minoritského ... Celý text ...
 
9.12.2011Popelka nazaretská u minoritů v Brně
Na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie předvedl brněnský herec Miroslav Gabriel Částek v kapitulní síni kláštera bratří minoritů recitaci ... Celý text ...
 
3.12.2011Adventní duchovní obnova
Ve dnech 2. a 3. prosince 2011 se v naší farnosti konala adventni duchovní obnova, kterou vedl o. Piotr Kurkiewicz se svými laickými asistenty ... Celý text ...
 
28.11.2011MINISTRANTSKÝ DEN
Již podruhé v letošním roce naše společenství ministrantů prožívalo svůj den. V 10 hodin jsme se shromáždili v našem klášteře. Přišli kluci od těch ... Celý text ...
 
27.11.2011Generální kanonická vizitace našeho kláštera
V 10. kapitole řehole sv. Františka čteme: „Bratři, kteří jsou ministry a služebníky ostatních bratří, ať navštěvují své bratry a napomínají je a ... Celý text ...
 
13.11.2011Modlitba za uzdravení vzpomínek
Ve dnech 11. - 13.11. naši farnost již potřetí navštívili otec Laurence Brassil a Pauline Edwards, kteří slouží lidem přímluvnou modlitbou za ... Celý text ...
 
5.10.2011Časné sliby bratra Františka Juchelky
Dne 5. října 2011 se v minoritském kostele sv. Janů v Brně konal obřad časných řeholních slibů. K rozhodnutí složit sliby došel po ročním novicjátu ... Celý text ...
 
4.9.2011Žehnání aktovek
Již tradičně se o první zářijové neděli v našem kostele žehnají školní pomůcky. Většina dětí z farnosti si přinesla své aktovky. Otec Sebastian ... Celý text ...
 
4.9.2011Pouť na Vranov u Brna
V neděli 4.9.2011 se odvážní minoritští farníci vydali na pouť - směr Vranov. Sraz byl u kostela sv. Janů a pak kousek tramvají, kousek autobusem, ... Celý text ...
 
3.9.2011Světové dny mládeže - Madrid 2011
Opět po třech letech svolal Svatý otec ke společnému prožití prázdnin v jednom ze světových velkoměst. Společně s početným zástupem františkánské ... Celý text ...
 
3.9.2011Prázdniny společenství rodin na Cvilíně
Ve dnech 14. - 21. 8. proběhlo jako každý rok setkání rodin s dětmi na Cvilíně. Letos se sešlo téměř 40 lidí. Na programu byly výlety do okolí, ... Celý text ...
 
27.8.2011Archandělé opět na štítu Lorety
Již dlouhou dobu průčelí naší brněnské Lorety bylo jaksi neúplné. K bohaté výzdobě nižších pater scházelo završení, které od postavení Lorety ... Celý text ...
 
26.8.2011Sochy archandělů se vracejí na Loretu
V pátek 26. srpna 2011 byly přivezeny kopie soch archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V sobotu 27. srpna 2011 budou sochy instalovány zpět na ... Celý text ...
 
8.8.2011Walsingham 2011
Stává se tradicí, že poslední sobotu v červenci se vypraví několik členů naší farnosti spolu s otcem Robertem jako duchovním doprovodem na ... Celý text ...
 
29.6.2011Ukončení školního roku 2010/2011 u minoritů
24. června, po slavnostní mši svaté, jsme se všichni sešli, asi hodinu po půl paté. V ten čas, to byl začátek hostiny, večer to byl pro naše ... Celý text ...
 
26.6.2011Kristus vyšel do ulic Brna
Ano, přesně toto se stalo v neděli 26. června. Pán Ježíš vyšel do ulic města Brna jako každoročně - a sice pod způsobou chleba v Nejsvětější svátosti ... Celý text ...
 
15.6.2011Ostatky sv. Maxmiliána Marie Kolbeho v České republice
první relikvie sv. Maxmiliána v Česku   „Kdo je pro mě sv. Maxmilián Kolbe?“ takto začal svou homilii P. Damián Kaczmar náš spolubratr ... Celý text ...
 
11.6.2011Svatodušní vigilie v naší farnosti
V sobotu 11. 6. 2011 jsme se shromáždili v našem kostele, abychom společně prožili svatodušní vigilii. V první části bdění jsme naslouchali Božímu ... Celý text ...
 
28.5.2011Minoritská Noc kostelů
Již potřetí v řadě se po celé republice sešly na poslední květnový pátek tisíce poutníků, aby navštívili chrámy Páně. Brněnská loreta, kostel i ... Celý text ...
 
3.4.2011Pochod pro život - svědectví
Moc jsem chtěla jet do Prahy a setkat se s rodinami i jednotlivci a podpořit maminky v očekávání. Máme 3 děti (2 kluky – 9 a 7,5 roku, a holčičku – ... Celý text ...
 
28.3.2011Ministrantský den
Poslední březnová sobota se u nás v klášteře nesla v duchu ministrantského dne. Sešli se všichni, od úplně nejmladších až po zkušené třináctileté ... Celý text ...
 
7.3.2011Filmové představení o svatém Františkovi z Assisi
Dne 7. března 2011 v 18 hodin proběhlo v Kině Scala v Brně promítání dokumentárního filmu „Blázen z La Verny" režiséra Otokara Maria Schmidta. Tento ... Celý text ...
 
1.3.2011Slavnost Zvěstování Páně
– pouť k naší Paní do loretánské chýše
  „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“   Jako oáza v poušti postní doby možná na věřícího působí svátek Zvěstování Páně. ... Celý text ...
 

Fotogalerie

2011-12-03 - adventní duchovní obnova

 

2011-11-26 - Ministrantský den

 

2011-11-23 - Generální kanonická vizitace

 

2011-11-20 - Oáza modlitby v Rajnochovicích

 

2011-11-12 - Dušičková pouť Rytířů Neposkvrněné do Křtin

 

2011-10-28 - Výlet mládeže do Vysokých Tater

 

2011-10-26 - Muzikál "Velká láska, která přemohla svět"

 

2011-10-03 - Transitus

 

2011-09-04 - farní pouť na Vranov

 

2011-09-04 - pozahnání dětem a učitelům na začátku školního roku

 

2011-08-14 - Cesta do Madridu na Světové setkání mládeže s papežem

 

2011-08-14 - Prázdniny společenství rodin na Cvilíně

 

2011-07-31 - Walsingham

 

2011-08-27 - Archandělé opět na štítu Lorety

 

2011-08-13 - pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

 

2011-06-24 - Zakončení školního roku 2011

 

2011-06-26 - Slavnost Těla a Krve Páně

 

2011-06-11 - Svatodušní bdění

 

2011-05-27 - Noc kostelů 2011

 

2011-05-13 - Fatimsko-loretánský den

 

2011-05-07 - Teens přednáška

 

2011-04-30 - Večer milosrdenství

 

2011-04-30 - pouť na Cvilín

 

2011-04-24 - společný velikonoční oběd "U raka"

 

2011-04-24 - velikonoční neděle - dětská mše sv.

 

2011-04-23 - Bílá sobota

 

2011-04-22 - Velký pátek

 

2011-04-21 - Zelený čtvrtek

 

2011-03-25 - Pouť k naší Paní do Lorety

 

2011-03-26 - Pochod pro život v Praze

 

2011-04-00 - Objevujeme svůj křest