Pondělí 19.3.2018

Fotogalerie

Je sobota dvanáctého listopadu, jedenáct Rytířů Neposkvrněné se vypravilo na dušičkovou pouť do Křtin.
Ve dnech 28. - 30. října se naše studujíci i pracující mládež vydala na cesty do hor.
Jiří Zmožek vypráví příběh Šavla z Tarsu, který nejprve pronásleduje křesťany, ale po setkání s živým Ježíšem začíná hlásat tu víru, kterou dříve ničil. Stává se z něho apoštol Pavel. Později zakouší na vlastní kůži, jaké to je, když ho vlastní zradí. Jeho spolupracovník Démas ho opuští a obrací se proti němu.
V pátek 26. srpna 2011 byly přivezeny kopie soch archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V sobotu 27. srpna 2011 byly sochy instalovány zpět na průčelí Lorety. Kopie byly vytesány akad. sochařem Václavem Fidrichem z božanovského pískovce. Originály soch byly sneseny v roce 1995 z důvodu jejich havarijního stavu.
Slavnost Těla a Krve Páně Foto: Jitka Suchomelová
Třetí ročník noci kostelů u minoritů v Brně.
Zahájení poutní sezony k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova
Fotografie z křestní katecheze - přípravné setkání. Vigilie zmrtvýchvstání Páně. Agapé. Foto: Jitka Suchomelová, bB.
Fotografie z velkopátečních obřadů a večerního dbění. Foto: Jitka Suchomelová, bB.
Fotografie z bohoslužby konané na Zelený čtvrtek 2011. Foto: Jitka Suchomelová.
Během postní doby vrcholí příprava ktechumenů k svatému křtu. Probíhají tzv. skrutinia, neboli zkoušky, které jsou zaměřena na osvobození od hříchu a ďábla a posilují v Kristu (témata voda, světlo, život). Dalšími obřady v postní době je předávání pokladů víry, tj. Vyznání víry a Otčenáš.
25. března slavíme Slavnost Zvěstování Páně. To se odehrálo u Panny Marie v Nazaretě, Ji kdy Archanděl Gabriel pozdravil slovy "Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou." Loretánská Svatá chýše je kopií onoho nazaretského domku, kde se tato událost stala.
Zůčastnili jsme se 11. ročníku Pochodu pro život, který chce vyjádřit nesouhlas se zabíjením dětí před narozením, modlit se za zraněné rodiče a za obrácení české společnosti lhostejné k utrpení druhých. Foto: bB.
Zdá se, že naši ministranti v lecčems hravě překonají sestru v akci :-)