Pondělí 19.3.2018

Týden u minoritů

Poutní slavnosti

Hlavní slavnosti v kostele sv. Janů a v Loretě

19.3. Slavnost sv. Josefa, patrona minoritského řádu
25.3. Slavnost Zvěstování Páně - pouť v Loretě
24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele - pouť v kostele
2.8. Svátek Panny Marie Andělské (Porciunkule)
4.10. Slavnost sv. Františka z Assisi
8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu,
patronky minoritského řádu
10.12. Svátek Panny Marie Loretánské - hlavní pouť v Loretě
27.12. Slavnost sv. Jana apoštola - pouť v kostele

 

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Pobožnosti

Korunka k Božímu milosrdenství
Denně v 14.45 (kromě soboty)

Růženec
Denně v 15:00 (kromě soboty)

Nešpory
Ponděli - pátek po mši sv. v 15:30

Pobožnost k sv. Antonínovi
Úterý po mši svaté v 10:00

Mariánské večeřadlo
1. úterý v měsíci po odpolední mši svaté v 15:30

Výstav Nejsvětější svátosti
Čtvrtek od 9:00 do15:30
(od 12.15 Modlitba za město Brno a modlitba z liturgie hodin)
Pátek po dětské mši sv. v 17.00 (kromě prázdnin)

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv.

Křížová cesta (v postním období)
Středa a pátek po odpolední mši sv.

Fatimsko-loretánský den
každý 13. den v měsíci
Program: 15:00 růženec, 15:30 mše sv., eucharisticky průvod v kostele a svátostné požehnání, průvod se sochou Panny Marie do Svate Chýše za zpěvu loretánských litanií.

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů