Úterý 20.2.2018

Týden u minoritů

Velikonoce u minoritů 2014

Zelený čtvrtek   17. 4. 2014

7:00 modlitba liturgie hodin
7:30 pobožnost na svatých schodech
15:30 mše svatá na památku Večeře Páně
Liturgické zpěvy Schola brněnské mládeže

adorace v Getsemanské zahradě do 19:30

 

Velký pátek   18. 4. 2014

7:00 modlitba liturgie hodin
7:30 pobožnost na Svatých schodech
15:30 velkopáteční obřady
Liturgické zpěvy a pašije sv. Jana v podání Scholy brněnské mládeže,
postní moteta v podání APS Moravan

 

Bílá sobota   19. 4. 2014

7:00 modlitba liturgie hodin
7:30 pobožnost na Svatých schodech
20:00 – Vigilie slavnosti vzkříšení Páně
Liturgické zpěvy v podání Minoritské scholy

 

Boží hod velikonoční   20.4.2014

7:30 mše svatá
9:00 mše svatá
10:30 mše svatá pro rodiny s malými dětmi
15:30 mše svatá

Hudba: Antonín Dvořák - Mše D Dur
v podání Brněnského komorního sboru,
Brněnského akademického sboru a sólistů
Diriguje: Štěpán Policer

po všech mších svatých bude žehnání velikonočních pokrmů


Velikonoční pondělí   21.4.2012

10:00 mše svatá
15:30 mše svatá

Vydáno:7.4.2014 Zobrazeno:4963

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Pobožnosti

Korunka k Božímu milosrdenství
Denně v 14.45 (kromě soboty)

Růženec
Denně v 15:00 (kromě soboty)

Nešpory
Ponděli - pátek po mši sv. v 15:30

Pobožnost k sv. Antonínovi
Úterý po mši svaté v 10:00

Mariánské večeřadlo
1. úterý v měsíci po odpolední mši svaté v 15:30

Výstav Nejsvětější svátosti
Čtvrtek od 9:00 do15:30
(od 12.15 Modlitba za město Brno a modlitba z liturgie hodin)
Pátek po dětské mši sv. v 17.00 (kromě prázdnin)

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv.

Křížová cesta (v postním období)
Středa a pátek po odpolední mši sv.

Fatimsko-loretánský den
každý 13. den v měsíci
Program: 15:00 růženec, 15:30 mše sv., eucharisticky průvod v kostele a svátostné požehnání, průvod se sochou Panny Marie do Svate Chýše za zpěvu loretánských litanií.

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů