Poslední články

1. neděle adventní – farní ohlášky

Dnes je 1. neděle adventní. V tomto týdnu oslavíme:– V pondělí 29. listopadu svátek Všech svatých serafínského řádu– V úterý 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola– V pátek 3. prosince památku sv. Františka Xaverského, kněze– V neděli 5. prosince, 2. neděli adventní Od pondělí 29. listopadu do úterý 7. prosince se budemepo mši sv. v 15:30 hod. modlit devítidenní novénu před slavností Panny Read more…

Slavnost Ježíše Krista Krále – farní ohlášky

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. V tomto týdnu oslavíme:– V pondělí 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice– Ve středu 24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků– V pátek 26. listopadu památku sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze 1. řádu sv. Františka– V sobotu 27. listopadu památku sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze 1. řádu sv. Františka– V neděli 28. listopadu, Read more…

Synoda 2021 – 2023

Papež František v říjnu zahájil tříletý synodální proces, který vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Vyzval každého z nás, abychom se společně vydali na tuto cestu. Tématem synody je: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Cílem této cesty, není vyprodukovat dokumenty, Read more…

33. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 33. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– ve středu 17. listopadusváteksv. Alžběty Uherské, řeholnice a patronky 3. řádu sv. Františka– v neděli 21. listopadu, slavnost Ježíše Krista Krále

32. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 32. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 9. listopadu svátekPosvěcení lateránské baziliky– ve středu 10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve– ve čtvrtek 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa– v pátek 12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka– v sobotu 13. listopadu svátek sv. Anežky České, panny 2. řádu sv. Františka– v neděli 14. listopadu, 33. neděli v mezidobí Read more…

31. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 31. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 1. listopadu SlavnostVšech svatých – je to doporučený svátek– v úterý 2. listopaduVzpomínku na všechny věrné zemřelé– ve středu 3. listopaduVzpomínku na všechny věrné zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince– ve čtvrtek 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa– v neděli 7. listopadu, 32. neděli Read more…

30. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 30. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 25. října slavnostVýročí posvěcení našeho kostela– ve čtvrtek 28. říjnasváteksv. Šimona a Judy, apoštolů– v pátek 29. října památku bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice– v neděli 31. října, 31. neděli v mezidobí. Dnes je Misijní neděle. Sbírka je určena na Papežská Read more…

Misijní neděle

24. října je Misijní neděle. Sbírka během mší svatých příští neděle bude určena na Papežská misijní díla. V tento den bychom chtěli také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme Read more…

29. neděle v mezidobí – farní ohlášky

29. neděle v mezidobí – farní ohlášky V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty– ve čtvrtek 21. října památku bl. Karla Rakouského, posledního českého krále– v pátek 22. října památku sv. Jana Pavla II., papeže– v sobotu 23. října památku sv. Jana Kapistránského, kněze 1. řádu sv. Františka– v neděli 24. října, 30. neděli v mezidobí. Sbírka bude na Read more…

4. 10. 2021: Slavnost sv. Františka z Assis

Slavnost sv. Františka z Assisi. Slavnostní mši sv. celebroval o. Vojtěch Dvouletý, kapucín z Brna, a svým zpěvem doprovázela Schola brněnské mládeže. Evangelium četl provinciál Piotr Pawlik. Foto: Vladimír Bimka https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8eda5816-a7ad-485b-9f54-2ff52d0fcf2d https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a8ecb445-d8a2-45d5-b08c-387f78b5c349

3. 10. 2021: Pobožnost Transitus sv. Františka

Pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi – Transitus. liturgii doprovázela zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola.Transitus je pobožnost, která se koná 3. října v podvečer. Duchovní synové a dcery sv. Františka shromažďují, aby si připomněli přechod (transitus) Svatého z tohoto světa do Read more…

28. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 28. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pátek 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve– v neděli 17. října 29. neděli v mezidobí Od pondělí 11. října bude výstav Nejsvětější Svátosti v našem kostele pouze ve čtvrtky, a to od 14:30 do 15:30 hod. Zakončený bude svátostným požehnáním. Každou neděli, Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

Kryštof Skibinski OFMConv.

Národní asitent pro M. I., Asistent pro SFŘ

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Místo pro Tebe

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Napiš nám, dej o sobě vědět. Zkusíme polečně rozlišit, zda Tě Pán volá na cestu řeholního povolání.

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: brno@minorite.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: brno-minorite@dieceze.cz

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám