4. 10. 2021: Slavnost sv. Františka z Assis

Slavnost sv. Františka z Assisi. Slavnostní mši sv. celebroval o. Vojtěch Dvouletý, kapucín z Brna, a svým zpěvem doprovázela Schola brněnské mládeže. Evangelium četl provinciál Piotr Pawlik. Foto: Vladimír Bimka https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8eda5816-a7ad-485b-9f54-2ff52d0fcf2d https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a8ecb445-d8a2-45d5-b08c-387f78b5c349

3. 10. 2021: Pobožnost Transitus sv. Františka

Pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi – Transitus. liturgii doprovázela zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola.Transitus je pobožnost, která se koná 3. října v podvečer. Duchovní synové a dcery sv. Františka shromažďují, aby si připomněli přechod (transitus) Svatého z tohoto světa do nebe. Obřad se koná při zhasnutém světle. Kostel osvěcují jenom malé svíce. Během liturgie se čte

Mše svatá v den svátku sv. Františka

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/43342de1-0850-43bb-91b6-8a41dbe1b98b Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/05975599-0009-4553-9ce0-4c30155e6dd7

Večer chval s SBMkou, Brno-minorité

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/006c9143-e418-4f01-868d-f0c82557cfa7 Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/9d5a8932-42f6-430a-b204-8debd41d7fec

Pobožnost Transitus, Brno – minorité

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/362c3d0d-8309-42f3-9507-ba765cdc0a4d

Září 21, Mše svatá na zahájení provinční kapituly řádu minoritů

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/0a74262e-037c-4704-864f-9bb7d363e3a9 Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ff503bae-050b-469c-8d4a-17dd9796ecaf

Květinová výzdoba kostel sv. Janů, a konvent bratří minoritů

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/155486db-b3bd-4616-8c2d-37b607d2993b

Slavnost Těla a Krve Páně

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3ca899c2-7f59-41ce-9f48-30b1b0bbf0f4 Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/73d698b3-c8c7-4d80-9bc8-5d87ac1b6444

Pobožnost na svatých schodech

Modlitba ns svatých schoden na zelený čtvrtek v brněnské Loretě dne 9.4.2020.

Zelený čtvrtek

Drazí přátele, srdečně Vás zdravime a sdílíme několik snímku s dnešní mše na památku večeře Páně. Modlime se za Vás.

Diecézní triáda

Zdoroj: http://www.clovekavira.cz/detail-galerie/feeee090-0882-43cf-a7ba-ddc4fd49ca42

Popeleční středa

http://www.clovekavira.cz/detail-galerie/c0f26ed3-2796-4ace-9d85-e6f2e68acdd1

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

Zdoj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/bf08a64d-163b-4815-a9b7-0486458388b7

Svátek Křtu Páně s SBM

Svátek Křtu Páně s SBM

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fde08bb9-d66f-4314-bcbb-abb645978661

Mše sv. o Svátku Křtu Páně s folklorním souborem

Mše sv. o Svátku Křtu Páně s folklorním souborem

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d403ae80-0fa4-4dad-a829-4066110149fb Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/6cd99117-8b4d-42fc-a527-d8da41e143ab

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/61a1c631-bdd3-4c9f-b250-8b2753aa7893 Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/af24e935-b910-4571-b299-22ad2aaee836

Poutní slavnost sv. Jana Evangelisty

Poutní slavnost sv. Jana Evangelisty

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/505f066f-20c6-419f-81e3-df5a4b6f77d9

Půlnoční mše ze slavnosti narození Páně

Půlnoční mše ze slavnosti narození Páně

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/0103e086-634e-4f59-b976-1757db3a6923 Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f839a658-bbf0-46a6-9c41-4c6ddcd0dcfb

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b42dd3d3-b3f7-4c0d-95a1-5d7cd58370f0 Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/600d45ce-c3af-4def-81c7-dcabd18642f7

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš

Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/05ccd621-3fb4-40ee-bd6f-888964de7b3b

Slavnost sv. Františka

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ea908d88-544e-42ff-8260-74ae5c003871

Transitus

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/dfecacbe-8794-42f7-a090-772b9594d976

Slavnost sv. Jana Křtitele a primice o. Petra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/815a44b1-96e0-47be-913f-8a40cbc39f8d https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/7331696c-371a-41bd-a25b-d594866ab4f9

Slavnost Těla a krve Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/bbf7a7fe-9e11-4a1c-8c8c-f27c75670f0a

Biřmování

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b0db56cb-0222-4e15-8663-743fbcb5370a https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ed77c643-cd8e-4600-ac09-85c6eac18265

Noc kostelů u minoritů 2019

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/726875a8-1fe3-480e-9138-8984a7244e93

Pouť vděčnosti k Panně Marii Loretánské

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/6acb627a-dcf2-47f4-97e1-c88407e0b335 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ea135224-f353-432f-8dee-f33951f923a5

Pouť k Panně Marii Sedmibolestné

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5fb7a63d-5d9e-4282-a959-6e7c8deb0ea9

300 let Lorety

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8156d707-1c88-4826-ad47-9cad0894b793 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fd7abe0d-7839-4bd6-bfc6-6448c48f769e

Večer milosrdenství u minoritů

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/679fee7b-30c0-4d23-8273-969f0bec6ad6

Velikonoční vigilie

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fe05ec10-cfb0-4b32-b528-44db8998fb9f https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/145df685-b666-4daf-a08d-623d322f1aba

Velkopáteční obřady

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/c162b3b5-2140-4947-a303-f87b7f9613f6 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/0d51da8c-5d1c-474e-a38d-23a1866dcd60

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/29e561e0-563f-403c-9387-2b9a077219d2 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/7935db67-4045-4a55-ba77-b4c0ed8d5206

Slavnost Zvěstování Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b07bc938-1614-4606-ae83-42e6dea35325 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/4de31e27-3aff-4ff2-bc2e-0f6442cbf03a

Koncert scholy Boží Bang

Fotky z koncertu Přerovské scholy Boží bang ze dne 19.3.2019

Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/19fe48a8-f60e-4be3-ba03-47ce7e2a39b3

Popeleční středa

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/74fa6374-7715-405b-a714-48fe23542031

Svátek křtu Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/edb36db6-410b-48c9-9a5c-60ba7b7ab6fa

Slavnost zjevení Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/80c539c2-7a74-472b-843f-23d7b88c6ca1 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/08e18c46-a66f-4453-a7f2-fb714b4bdbaa

Slavnost sv. Jana Evangelisty

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/9cf5af43-5f35-47f5-b1d2-4b190188aa87 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3d05b813-8d7e-44b0-9fb4-04a0252d7053

Slavnost Narození Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/580bf65b-0f72-4909-9a38-639fc929fbbb

Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby, SBM

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/c0cee38e-40f2-446d-9ab5-94c605a43c5d

Hlavní pouť k Panně Marii Loretánské

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d8111591-22d7-4d58-aebf-fc1d0fa7a830

Svatý Mikuláš u minoritů

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/e7fd3c56-5483-4777-862b-4c507bc6e1fa

Roráty u minoritů

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d458ee3d-776d-4930-b12f-52573c3d1376

W. A. Mozart Requiem – koncert

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/476a765d-754b-4a3c-8db2-8648c1c8387b

Slavnost sv. Františka

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b1707b68-4407-411c-8fc1-be572a5810dc https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3432644a-d1dd-4367-b344-174db29f505d

Transitus

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a1a380bf-86a4-4f4a-adde-bcad2a1a5c3f

Katolická charismatická konference – Immaculata

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/1fa0a1b2-335f-4974-ac66-13100efc3a26

Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f5d50ec4-b10d-4d9f-b330-282e5372a3a3

První svaté přijímání

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/e721592d-3328-468a-ac55-13c466aa5af1 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/6bfa87bc-4011-4dcb-87d4-7d1092f613c1

Slavnost Těla a Krve Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/4fedc24b-c6ef-4f12-82a7-4760a16733fc

Noc kostelů

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/69d29fc3-e124-4b1d-8f1e-13672657d7f6 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/114a7b0a-eb74-4a8b-9349-bbd757e1d718

Večer Božího milosrdenství

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/20291b96-b037-43fc-bdb9-42cced892371 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/05b68a5c-ddec-41b1-8804-649b015be4f5

Muzikál Až na smrt

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/bdc7b2d6-934a-4339-a564-cc4efd624acf https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/af5cbea5-08da-4980-9340-5c61a0475837

Velikonoční vigilie

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3f742682-29c2-46be-ba48-e6d5344704cc https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3bb55995-8519-4619-8896-206c4621acf7

Velkopáteční obřady

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/7cf54809-be79-4268-a6b9-eb3e681b2b30  

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/bc5ac373-bb99-447a-9c4a-be632323379b

Pobožnost na svatých schodech a mše sv.

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/74b67a98-522c-4d6b-8806-84dd0d92c2bf

2018-02-17 – Postní duchovní obnova s o. Eliasem Vellou OFMConv

2018-02-17 – Postní duchovní obnova s o. Eliasem Vellou OFMConv

  Ve dnech 16. – 17. února proběhla v naší farnosti postní duchovní obnova s o. Eliasem Vellou OFMConv. Foto: br. Bohdan Heczko

Svátek křtu Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f4748684-2172-42d0-9c24-7267a0d6bf38 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/bd1c6b64-c6f6-4304-af1d-4a97e1823990  

Slavnost sv. Jana Evangelisty

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/37a6dd3a-8fe2-49a4-9212-e926ab45c9a5

Vyřezávaný betlém v kostele sv. Janů

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ae061f6c-25dd-484c-b36e-d329bd181eaf  

Pouť sv. Jana

Poutní mši svatou celebroval o. bp. Pavel Posád. Po mši se jako každý rok světilo víno v kapitulní síni.

Adventní duchovní obnova s o. Antonellem Caddedu

Adventní duchovní obnova s evangelizátorem z Brazílie P. Antonellem Caceddu.  

Mše svatá s pobožností u krypt

– Zdroj: člověk a víra – 

Slavnost svatého Františka

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a7e66357-e667-43e8-aec7-91cdd555a973 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/90df5ed7-c45d-493b-b45f-8a72fe00e8ec

Památka sv. Františka z Assisi – vigilie

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/da1c482f-f760-441b-ae3b-cae96fc53440

Varhanní koncert v Loretě

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/c73c4fdd-21b3-45bb-959a-3de3bb41219f https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3a3c683f-07b3-4264-9b31-9b8a61a2ae9a

Slavnost Těla a krve Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/80a019b6-dad5-49f3-abb2-d813d26a4d35

První svaté přijímání

K prvnímu svatému přijímání letos přistoupili čtyři chlapci, které celý rok na tento den připravovala sestra Anežka.

Noc kostelů

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/afeb211c-1481-4f47-9b8e-ed040fe34900  

Oslava vzkříšení 2017

Společný oběd farníků s bratry minority na oslavu vzkříšení.

Bílá sobota

Obřady Bílé soboty.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/080e326c-dc98-4772-8124-1e2512ff72ea https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8b166732-b598-4d32-bc2d-305e0ea7f5b6

Velký pátek

Obřady Velkého pátku.  

Velkopáteční obřady

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/f19dcf1e-f66d-4893-96d0-68b209f4e159

Zelený čtvrtek

Obřady zeleného čtvrtku.  

Památka večeře Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/b3b7d364-2b85-4049-9f8d-fef760f7323c

Květná neděle

Letošní mši svatou na Květnou neděli doprovodila Svatomichalská gregoriánská schola.

Mše za fotografy

  https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3262fad4-c28e-400b-a519-fe263894f3bc

Mše na poděkování za fotografy Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/cf7906de-862b-45aa-8201-e92157d78714

Slavnost Zjevení Páně

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5c7fa0a0-4340-4372-837c-2829b7f384b4 https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/6424d9ed-d431-450e-9c11-da6f9f9399b0

Slavnost Jana Evangelisty u minoritů

– zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/4d8e6c2f-44e4-47e1-a007-839c231adc1c

Půlnoční mše u minoritů

 – zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/9e7e72f8-893b-443e-a5a3-15fa5562de78

Slavnost Narození Páně u minoritů

– zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/dd96b268-965d-4ee3-8b0e-a12b99424a95

Slavnost sv. Františka a uvedení nového CD – Deo gratias

 – Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/0d5fc5fc-e748-4dba-8b4d-5aa7e032ccfd

Pohřeb Otce Roberta Mayera 2. část

 – zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/94f5b283-2547-46f6-a793-ff092a8e691c

Pohřeb Otce Roberta Mayera

– zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5dd868cd-2a37-4c4f-a828-4e40fb255d1a

Národní eucharistický kongres – přednáška P. Eliase Velly

– Zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/d08c3075-56f8-4b6a-ae8a-eb11404492c6

Noc kostelů u minoritů 2. část

 – zdroj: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/94ace8e4-c7f4-40c6-88fa-0297cf70c099

Noc kostelů u minoritů

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5f61ffa5-b3a1-423e-a88e-b9358ce23cb2

2014-04-19 – Bílá sobota

2014-04-19 – Bílá sobota

Obřady Bílé soboty 2014. Foto: Jitka Suchomelová.

2014-04-18 – Velký pátek

2014-04-18 – Velký pátek

Velkopáteční obřady 2014. Foto: Jitka Suchomelová.  

2014-04-17 – Zelený čtvrtek

2014-04-17 – Zelený čtvrtek

Bohoslužby na Zelený čtvrtek 2014. foto: Jitka Suchomelová

2014-02-28 – dětský karneval

2014-02-28 – dětský karneval

Letošní dětský karneval u minoritů.  

2014-02-02 – duchovní obnova s Eliasem Vellou OFMConv

2014-02-02 – duchovní obnova s Eliasem Vellou OFMConv

Duchovní obnova s o. Eliasem Vellou na téma „Umění rozlišování duchů“. Foto: Jitka Suchomelová.

2013-12-27 – Slavnost sv. Jana Evangelisty

2013-12-27 – Slavnost sv. Jana Evangelisty

Poutní mše svatá u minoritů. Hlavním celebrantem je Marián Rudlof Kosík opat premonstrátského kláštera v Nové  Říši. Foto: Jitka Suchomelová

2013-06-02 – Slavnost Těla a Krve Páně

2013-06-02 – Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a krve Páně. Hlavním celebrantem byl bp Pavel Posád. Foto: Jitka Suchomelová

2013-05-26 – první svaté přijímání

2013-05-26 – první svaté přijímání

První svaté přijímání s o. Robertem Mayerem. Děti na první svaté přijímání připravovala S.M. Gratia Štulířová OSF. Foto: Jitka Suchomelová

2013-05-24 – Noc kostelů (5. ročník)

2013-05-24 – Noc kostelů (5. ročník)

Letošní 5. ročník noci kostelů provázelo slovo z knihy proroka Zachariáše:  „Potom už nebude den ani, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14;7). Foto: Jitka Suchomelová, Pavel Navrátil          

2013-03-30 – Bílá sobota

2013-03-30 – Bílá sobota

Obřady Bílé soboty Foto: Jitka Suchomelová

2013-03-29 – Velký pátek

2013-03-29 – Velký pátek

Obřady Velkého pátku. foto: Jitka Suchomelová.

2013-03-28 – Zelený čtvrtek

2013-03-28 – Zelený čtvrtek

Mše svatá na památku poslední večeře foto: jitka Suchomelová  

2013-03-15 – postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

2013-03-15 – postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Pátek 15. března 15.30 – mše svatá 16.30 – 1. přednáška: Moje místo po přednášce hodinová adorace (možnost svátosti smíření) sobota 16.března 10.00 – mše svatá 11.00 – 2. přednáška: Život ze Slova 12.00 – oběd z vlastních zásob 13.30 – možnost svátosti smíření 14.00 – 3. přednáška: Pokání a odpuštění, po přednášce hodinová adorace(možnost svátosti smíření) Foto:

2013-02-08 – dětský karneval

2013-02-08 – dětský karneval

Dětský karneval u minoritů.

2012-12-27 – Benefiční koncert na podporu oprav Lorety

2012-12-27 – Benefiční koncert na podporu oprav Lorety

Svatojánský vánoční benefiční koncert. Učinkovali: Luboš Fišer: Vánoční Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, Smíšený pěvecký sbor Kantiléna, Brněnský komorní sbor, Ensemble Opera Diversa a hosté. řídil: Štěpán Policer a Martin Franze foto: Jitka Suchomelová

2012-12-27 – Svatojánská pouť u minoritů

2012-12-27 – Svatojánská pouť u minoritů

Poutní slavnost sv. Jana. Mši svatou celebroval opat M. R. Kosík, OPraem. Slavnost doprovázel Komorní smíšený sbor Kantila (sbormistr Lukáš Sotolář). foto: J. Suchomelová

2012-12-24 – Půlnoční mše svaté u minoritů v Brně

2012-12-24 – Půlnoční mše svaté u minoritů v Brně

Půlnoční mši svatou doprovázel Pěvecký sbor Lumír, Vánoční minoritský sbor a Brněnský akademický orchestr dílem Jakuba Jana Ryby „Hej mistře!“. foto: Jitka Suchomelová

2012-12-16 – stavění betléma a povídání o mistru Vaňkovi s jeho syny

2012-12-16 – stavění betléma a povídání o mistru Vaňkovi s jeho syny

Stavění betléma  a povídání o jeho tvůrci Jaroslavu Vaňkovi s jeho syny. Betlém je největší v Brně (a na celé Moravě). foto: T. Kozderová

2012-12-08 – Velehrad

2012-12-08 – Velehrad

Františkánská obnova na Velehradě.

2012-11-16 – Rychtářov

2012-11-16 – Rychtářov

Mládež v Rychtářově.    

2012-10-04 – slavnost sv. Františka z Assisi

2012-10-04 – slavnost sv. Františka z Assisi

Slavnost sv. Františka z Assisi celebroval P. Jan Koblížek Th. D. Mši svatou dobrovázela  Schola brněnské mládeže. foto: Jitka Suchomelová

2012-10-03 – Transitus – památka blažené smrti sv. Františka z Assisi

2012-10-03 – Transitus – památka blažené smrti sv. Františka z Assisi

Na památku smrti svatého Otce Františka jsme se sešli ke společnému uctění  této události. foto: Jitka Suchomelová

2012-09-02 – rozloučení s o. Sebastiánem

2012-09-02 – rozloučení s o. Sebastiánem

o. Sebastian Gruca, který bude působit na Cvilíně u Krnova.

2012-09-02 – Zahájení školního roku 2012/13

2012-09-02 – Zahájení školního roku 2012/13

Každoroční žehnání aktovek a zahájení nového školního roku letos připadlo na 2.9.2012. foto: bB

2012-08-30 – Od oceánu k oceánu

2012-08-30 – Od oceánu k oceánu

Od června 2012 putuje ikona Panny Marie Čenstochovské od Tichého oceánu k Atlantickému oceánu. Matka Boží volá své zbloudilé děti, aby se vrátili ke kultuře života, aby měli v úctě život, který od Boha dostali, a chránili ho. Ve dnech 30.-31. srpna se zastavila také u brněnských minoritů. Foto: Johny06, bB

2012-06-10 – Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem po městě

2012-06-10 – Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem po městě

Slavnost Těla a krve Páně celebroval o. bp. Pavel Posád, pomocný biskup diecéze českobudějovické. Po slavnostní mši svaté byl průvod městem Brnem, který byl ukončen v kostele sv. Jakuba. foto: Jitka Suchomelová

2012-06-01 – Noc kostelů

2012-06-01 – Noc kostelů

Noc kostelů v Brně u minoritů.

2012-05-27 – biřmování

2012-05-27 – biřmování

Biřmování u minoritů. Hlavním celebrantem byl Mons. ThLic. Václav Slouk, který udělil svátost biřmování.

2012-05-26 – Svatodušní bdění

2012-05-26 – Svatodušní bdění

Svatodušní bdění. „A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17)

2012-05-26 – ministrantská pouť na Vranov u Brna

2012-05-26 – ministrantská pouť na Vranov u Brna

Ministranti putují na Vranov spolu s o. Sebastianem.

2012-04-14 – Večer milosrdenství

2012-04-14 – Večer milosrdenství

Večer milosrdenství vedla komunita Emmanuel spolu s bratry minority.

2012-04-07 – Bílá sobota – vigilie

2012-04-07 – Bílá sobota – vigilie

Obřady bílé soboty. foto: Jitka Suchomelová

2012-04-07 – křestní katecheze

2012-04-07 – křestní katecheze

Příprava katechumenů k přijetí svátostí.

2012-04-06 – Velký pátek

2012-04-06 – Velký pátek

Obřady velkého pátku. foto: Jitka Suchomelová  

2012-04-05 – Zelený čtvrtek

2012-04-05 – Zelený čtvrtek

Obřady zeleného čtvrtku. foto: Jitka Suchomelová  

2012-03-24 – Pochod pro život 2012

2012-03-24 – Pochod pro život 2012

Přijeďte v sobotu 24. března do Prahy na XII. Pochod pro život. Za poslední rok zemřelo kvůli umělému potratu dalších 24 tisíc dětí. Zůstali zde jejich zranění rodiče. Nastal čas na změnu. Foto: Tereza Kozderová.

2012-03-24 – Evangelizační večer s o. Patem Collinsem

2012-03-24 – Evangelizační večer s o. Patem Collinsem

Irský misionář, vincenciánský kněz o. Pat Collins.  

2012-03-16 – První Tarsiciáda v Opavě

2012-03-16 – První Tarsiciáda v Opavě

13 ministrantů naší farnosti vyrazilo s o. Sebastianem na 1. minoritskou tarsiciádu do Opavy.

2012-02-26 – farní rekolekce s o. Eliasem Vellou

2012-02-26 – farní rekolekce s o. Eliasem Vellou

Ve dnech 26.-28.2. v naší farnosti probíhaly postní rekolekce s o. Eliasem Vellou – našim spolubratrem minoritou z Malty. Zvolené téma bylo: „Trojí Ježíšovo pokušení na poušti“. Obnova se těšila velkým zájmem věřících. Foto: Jitka Suchomelová

2012-02-18 – farní ples

2012-02-18 – farní ples

Letošní farní ples. Účinkoval Jiří Duchoň a hosté.

2012-02-17 – dětský karneval

2012-02-17 – dětský karneval

Dnešním karnevalem pro děti nás provázeli naši světci: Sv. Anežka, sv. Prokop, sv. Zdislava, bl. Restituta, ct. Mlada. Děti je poznaly. Poznáte je i vy.

2012-01-07 – tříkrálová koleda po klášteře

2012-01-07 – tříkrálová koleda po klášteře

Koledování v klášteře za hudebního doprovodu o. Adama na kytaru.  

2012-01-06 – Zjevení Páně

2012-01-06 – Zjevení Páně

Slavnost tří králů u minoritů doprovázela vánočními koledami a spirituály skupina DNA (Dej nám akord) s uměleckým vedoucím Václavem Brázdou.

2011-12-27 – Slavnost svatého Jana Evangelisty

2011-12-27 – Slavnost svatého Jana Evangelisty

Mši svatou celebroval Marián Rudolf Kosík OPraem, opat premostrátského kláštera z Nové Říše. Slavnost doprovázel Brněnský komorní sbor dílem Františka Xavera Brixiho – Missa pastoralis. foto: J. Suchomelová

2011-12-25 – půlnoční vánoční mše svatá

2011-12-25 – půlnoční vánoční mše svatá

Půlnoční mši svatou dílem „Hej mistře!“ Jakuba Jana Ryby doprovázel pěvecký sbor Lumír (vedený sbormistrem Lukášem Kozubíkem), Vánočním minoritským sborem a Brněnským akademickým orchestrem. Dirigoval Štěpán Policer. foto: J. Suchomelová  

2011-12-04- Mikuláš

2011-12-04- Mikuláš

Sv. Mikuláš u minoritů

2011-12-03 – adventní duchovní obnova

2011-12-03 – adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova u minoritů vedl o. Piotr Kurkiewicz OFMCap., kapucín působící na Ukrajině.

2011-11-26 – Ministrantský den

2011-11-26 – Ministrantský den

Ministrantský den s o. Sebastianem  

2011-11-20 – Oáza modlitby v Rajnochovicích

2011-11-20 – Oáza modlitby v Rajnochovicích

V Rajnochovicích zakotvilo 12 lodí (oázáků) v Přístavu na společné výkendovce.  

2011-11-12 – Dušičková pouť Rytířů Neposkvrněné do Křtin

2011-11-12 – Dušičková pouť Rytířů Neposkvrněné do Křtin

Je sobota dvanáctého listopadu, jedenáct Rytířů Neposkvrněné se vypravilo na dušičkovou pouť do Křtin.  

2011-10-28 – Výlet mládeže do Vysokých Tater

2011-10-28 – Výlet mládeže do Vysokých Tater

Ve dnech 28. – 30. října se naše studujíci i pracující mládež vydala na cesty do hor.

2011-10-26 – Muzikál „Velká láska, která přemohla svět“

2011-10-26 – Muzikál „Velká láska, která přemohla svět“

Jiří Zmožek vypráví příběh Šavla z Tarsu, který nejprve pronásleduje křesťany, ale po setkání s živým Ježíšem začíná hlásat tu víru, kterou dříve ničil. Stává se z něho apoštol Pavel. Později zakouší na vlastní kůži, jaké to je, když ho vlastní zradí. Jeho spolupracovník Démas ho opuští a obrací se proti němu.

2011-10-03 – Transitus

2011-10-03 – Transitus

Svatý František z Assisi, nazývaný též patriarcha chudých, se rozloučil s tímto světem sobotního večera 3. října roku 1224. Bylo mu tehdy 45 let. foto: J. Suchomelová  

2011-09-04 – farní pouť na Vranov

2011-09-04 – farní pouť na Vranov

Pouť farníků s o. Robertem Mayerem na Vranov.  

2011-09-04 – požehnání dětem a učitelům na začátku školního roku

2011-09-04 – požehnání dětem a učitelům na začátku školního roku

V minoritském kostele sv. Janů byly požehnány aktovky a školní pomůcky. foto: Jitka Suchomelová

2011-08-26 – Archandělé

2011-08-26 – Archandělé

V pátek 26. srpna 2011 byly přivezeny kopie soch archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V sobotu 27. srpna 2011 byly sochy instalovány zpět na průčelí Lorety. Kopie byly vytesány akad. sochařem Václavem Fidrichem z božanovského pískovce. Originály soch byly sneseny v roce 1995 z důvodu jejich havarijního stavu.

2011-08-14 – Cesta do Madridu na Světové setkání mládeže s papežem

2011-08-14 – Cesta do Madridu na Světové setkání mládeže s papežem

Ve dnech 16.-21. srpna 2011 se konalo světové setkání mládeže v Madridu. Mottem setkání provázelo slovo s listu Kolosanům 2;7: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“.    

2011-08-14 – Prázdniny společenství rodin na Cvilíně

2011-08-14 – Prázdniny společenství rodin na Cvilíně

Jako každý rok se i letos konalo setkání rodin na Cvilíně.

2011-08-13 – pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

2011-08-13 – pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

Na pouti k Matce Boží sedmibolestné na Cvilíně si rytíři Neposkvrněné a čtenáři časopisu Immaculata také připomněli postavu světce a zakladatele MI sv. Maxmiliána Maria Kolbeho. Bohdan Heczko, Stanislav Daněk  

2011-07-31 – Walsingham

2011-07-31 – Walsingham

Katolická charismatická konference v anglickém Walsinghamu s o. Robertem

2011-06-26 – Slavnost Těla a Krve Páně

2011-06-26 – Slavnost Těla a Krve Páně

Mši svatou celebroval P. ThMgr. Bronislav Ignác Kramár, OPraem., opat želivský. Následoval průvod po městě Brně, který byl zakončen v kostele sv. Jakuba. Foto: Jitka Suchomelová

2011-06-24 – Zakončení školního roku 2011

2011-06-24 – Zakončení školního roku 2011

Letošní zakončení školního roku proběhlo s o. Robertem na farní zahradě. Foto: bB

2011-06-11 – svatodušní bdění

2011-06-11 – svatodušní bdění

„A Duch i nevěsta praví: Přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“(Zj 22,17) Svatodušní bdění s o. Sebastianem  

2011-05-27 – Noc kostelů 2011

2011-05-27 – Noc kostelů 2011

Třetí ročník noci kostelů u minoritů v Brně.

2011-05-13 – Fatimsko-loretánský den

2011-05-13 – Fatimsko-loretánský den

Hlavním celebrantem byl jezuita o. Miroslav Herold. Po mši svaté následovala františkánská korunka před Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání, po té průvod do Lorety a loretánské litanie.  

2011-04-30 – Večer milosrdenství

2011-04-30 – Večer milosrdenství

Večer milosrdenství s komunitou Emanuel  

2011-04-30 – pouť na Cvilín

2011-04-30 – pouť na Cvilín

Zahájení poutní sezony k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova

2011-04-24 – velikonoční neděle – dětská mše sv.

2011-04-24 – velikonoční neděle – dětská mše sv.

Velikonoční dětská mše svatá s o. Sebastianem. Foto: Pavel Navrátil.

2011-04-23 – Bílá sobota

2011-04-23 – Bílá sobota

Fotografie z křestní katecheze – přípravné setkání. Vigilie zmrtvýchvstání Páně. Agapé. Foto: Jitka Suchomelová, bB.  

2011-04-22 – Velký pátek

2011-04-22 – Velký pátek

Fotografie z velkopátečních obřadů a večerního bdění. Foto: Jitka Suchomelová, bB.  

2011-04-21 – Zelený čtvrtek

2011-04-21 – Zelený čtvrtek

Fotografie z bohoslužby konané na Zelený čtvrtek 2011. Foto: Jitka Suchomelová.

2011-04-00 – Objevujeme svůj křest

2011-04-00 – Objevujeme svůj křest

Během postní doby vrcholí příprava katechumenů k svatému křtu. Probíhají tzv. skrutinia, neboli zkoušky, které jsou zaměřena na osvobození od hříchu a ďábla a posilují v Kristu (témata voda, světlo, život). Dalšími obřady v postní době je předávání pokladů víry, tj. Vyznání víry a Otčenáš.

2011-03-26 – Pochod pro život v Praze

2011-03-26 – Pochod pro život v Praze

Zúčastnili jsme se 11. ročníku Pochodu pro život, který chce vyjádřit nesouhlas se zabíjením dětí před narozením, modlit se za zraněné rodiče a za obrácení české společnosti lhostejné k utrpení druhých. Foto: bB.  

2011-03-25 – Pouť k naší Paní do Lorety

2011-03-25 – Pouť k naší Paní do Lorety

25. března slavíme Slavnost Zvěstování Páně. To se odehrálo u Panny Marie v Nazaretě, Ji kdy Archanděl Gabriel pozdravil slovy „Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou.“ Loretánská Svatá chýše je kopií onoho nazaretského domku, kde se tato událost stala.

2011-03-00 – ministranti v akci

2011-03-00 – ministranti v akci

Zdá se, že naši ministranti v lecčems hravě překonají sestru v akci 🙂

2010-05-09 – ministranti v Opavě

2010-05-09 – ministranti v Opavě

Výlet ministrantů do minoritského kláštera v Opavě

2009-09-19 – výlet na Pálavu

2009-09-19 – výlet na Pálavu

Výlet ministrantů na Pálavu.