vede komunita Emmanuel spolu s bratry minority

Sobota 30.4.2011 v 19.00 hodin

Program:

  • Chvály zpěvem
  • Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím
  • Ponoření se do Božího milosrdenství před vystavenou Nejsvětější svátostí
  • Nabídka přímluvné modlitby, rozhovorů, osobního žehnání a svátosti smíření
  • Průvod a svátostné požehnání
Categories: Aktuality