Společenství Pražského Jezulátka u minoritů

Společenství se schází každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 16.30 – 18.30 hodin.

V propojení s církví  bojující, trpící a vítěznou obracíme se k Bohu s prosbami o obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry skrze Dítě Ježíše, který je i ve světě známý pod jménem Pražské Jezulátko.