Duszpasterstwo Polskie w Brnie,
zaprasza na comiesięczną Mszę świętą w języku polskim.

Spotykamy się (z wyjątkiem wakacji) w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 17:00, w kościele Świętych Janów (przy konwencie minorytów – franciszkanów konwentualnych) – Brno-Centrum, ul.Minoritská 1. Przed Mszą o 16:45 możliwość spowiedzi po polsku. Z wdzięcznością przywitamy chętnych, którzy by chcieli zaangażować się także do posług liturgicznych (np. jako ministranci, lektorzy, kantorzy). Po zakończeniu Mszy mamy jeszcze w zwyczaju spontaniczne spotkanie ze skromnym poczęstunkiem z przyniesionych darów.

Dla podtrzymywania wzajemnej więzi w zakresie polskiej historii, tradycji, kultury i języka współpracujemy z Klubem „POLONUS“ w Brnie.

http://www.polonusbrno.org/home.htm
http://zwrot.cz/tag/klub-polski-polonus-w-brnie/

oZB