Společenství pro mládež se setkává každý pátek v 18h. Cílem setkávání je především navázání přátelských vazeb mezi mládeží farnosti a vytvoření prostoru pro trávení času ve společnosti lidí s podobnými hodnotami. Společenství se zaměřuje na poznání druhých i sebe sama ve vztahu k Bohu, věnuje se společným aktivitám, povídání, modlitbě a zamyšlení nad Biblí.