Poslední články

Slavnost Nejsvětější Trojice – farní ohlášky

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Minulou neděli se ve sbírce na charitativní účely vybralo 17 711 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 5. června památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka – v neděli 11. června slavnost Těla a Krve Páně – Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně

Vneděli 11. června vás zveme ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul a liturgii svým zpěvem doprovodíSchola brněnské mládeže.Po mši sv. půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály. Zveme všechny děti do průvodu, zvláště děvčata Read more…

Noc kostelů v naší farnosti

V pátek 2. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“. Program v našem kostele začne v 18:15 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 2. června v 17:00 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za Read more…

Seslání Ducha Svatého – farní ohlášky

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční. Sbírka je na charitativní účely. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 29. května památku Panny Marie, Matky církve– v úterý 30. května památku sv. Zdislavy– ve středu 31. května svátek Navštívení Panny Marie– ve čtvrtek 1. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze– v sobotu 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků– v neděli 4. června Read more…

7. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 7. neděle velikonoční. Minulou neděli se ve sbírce na pronásledované křesťany vybralo 23 044 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 24. května svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi – v pátek 26. června památku sv. Filipa Neriho, kněze – v neděli 28. května slavnost Seslání Ducha Read more…

26. Františkánské setkání mládeže

Ve dnech 1. – 4. července na Cvilíně u Krnova proběhne 26. Františkánské setkání mládeže. Jeho téma zní: „Chraň nás od zlého“. Mezi hosty budou o. Tomáš Hoffmann, o. Jan Barborka, manželé Beranovi a kapela Alive. Podrobnější informace naleznete na plakátě a na internetové stránce fsm.minorite.cz

6. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 6. neděle velikonoční – sbírka je na pronásledované křesťany V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 15. května památku sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu sv. Františka – v úterý 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – ve středu 17. května památku sv. Paschala Baylóna, řeholníka 1. řádu sv. Františka – ve čtvrtek 18. května Slavnost Read more…

5. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 5. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 8. května památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v pátek 12. května památku sv. Leopolda Mandiče, kněze 1. řádu sv. Františka – v sobotu 13. května památku Panny Marie Fatimské – v neděli 14. května 6. neděli velikonoční – sbírka bude na pronásledované křesťany Ve středu 10. května se sejde společenství Rytířstvo Read more…

4. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 4. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 1. května památku sv. Josefa, Dělníka – v úterý 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve – ve středu 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů – v sobotu 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – v neděli 7. května 5. neděli velikonoční V úterý 2. května po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve Read more…

3. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 3. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka – v úterý 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty – v sobotu 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy – v neděli 30. dubna 4. neděli velikonoční V úterý 25. dubna zveme na setkání ctitelů Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Místo pro Tebe

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Napiš nám, dej o sobě vědět. Zkusíme polečně rozlišit, zda Tě Pán volá na cestu řeholního povolání.

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: [email protected]

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: [email protected]

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám