Poslední články

„Nehaste Ducha!“

Ve dnech 2.-4. prosince proběhla v našem brněnském konventu duchovní obnova pro mladší muže. Kromě společných modliteb, adorací, přednášky otce provinciála a svědectví br. Petra jsme například společně připravovali sobotní oběd. Zúčastnili jsme se také programu Komunity Emmanuel, Read more…

2. neděle adventní – farní ohlášky

Dnes je 2. neděle adventní. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 7. prosince památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve– ve čtvrtek 8. prosince slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu– je to doporučený svátek– v sobotu 10. prosince slavnost Panny Marie Loretánské– v neděli 11. prosince, 3. neděli adventní – Gaudete (radujte se) Do středy Read more…

Roráty

Srdečně vás zveme na rorátní mše svaté se staročeskými zpěvy, od pondělí do pátku v 6:30 hod. a v sobotu v 8:00 hod., kromě slavností. To znamená, že ve čtvrtek 8. prosince a v sobotu 10. prosince roráty nebudou.

1. neděle adventní – farní ohlášky

Dnes je 1. neděle adventní. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 29. listopadu svátek Všech svatých serafínského řádu– ve středu 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola– v sobotu 3. prosince památku sv. Františka Xaverského, kněze– v neděli 4. prosince, 2. neděli adventní 27. listopadu, tedy dnes, obvykle v církvi slavíme památku Panny Marie Zázračné medailky. Slavení neděle má však přednost Read more…

Slavnost Ježíše Krista Krále – farní ohlášky

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Minulou neděli se ve sbírce na podporu katolických médií vybralo 19 115 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě– v úterý 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice– ve čtvrtek 24. listopadu památku sv. Ondřeje Read more…

33. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 33. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na podporu katolických médií. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 14. listopadu památku sv. Mikuláše Taveliče, kněze a druhů, mučedníků– ve čtvrtek 17. listopadu svátek sv. Alžběty Uherské, řeholnice a patronky 3. řádu sv. Františka– v neděli 20. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále Ve středu 16. listopadu v Read more…

32. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 32. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky– ve čtvrtek 10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve– v pátek 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa– v sobotu 12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka– v neděli 13. listopadu 33. neděli v mezidobí – sbírka bude na podporu katolických médií V úterý 8. listopadu po Read more…

31. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 31. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 1. listopadu Slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek– ve středu 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé– ve čtvrtek 3. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince– v pátek 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa– v Read more…

Misijní neděle 2022

23. října je Misijní neděle. Chceme podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a sestry minoritky z Opavy. Proto budeme prodávat před kostelem misijní koláče (za dobrovolný příspěvek). Výtěžek z jejich prodeje zašleme do Paraguaye. Pokud chcete Read more…

30. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 30. neděle v mezidobí – Misijní neděle V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 25. října slavnost Výročí posvěcení našeho kostela– v pátek 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů– v sobotu 29. října památku bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice– v neděli 30. října 31. neděli v mezidobí Dnes je Misijní neděle. Sbírka je určena Read more…

29. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 29. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 17. října památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka– v úterý 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty– v pátek 21. října památku bl. Karla Rakouského, posledního českého krále– v sobotu 22. října památku sv. Jana Pavla II., papeže– v neděli 23. října 30. neděli v mezidobí. Sbírka bude na misie. Každé úterý zveme do našeho Read more…

28. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 28. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v sobotu 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve– v neděli 16. října 29. neděli v mezidobí V úterý 11. října po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Každý pátek zveme ministranty a mládež na společenství. Setkání začíná po mši sv. v 15:30 a úklidu Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Místo pro Tebe

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Napiš nám, dej o sobě vědět. Zkusíme polečně rozlišit, zda Tě Pán volá na cestu řeholního povolání.

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: [email protected]

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: [email protected]

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám