Poslední články

11. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 11. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pátek 21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka– v neděli 23. června 12. neděli v mezidobí V úterý 18. červnamše svatá pro mládež, vysokoškoláky a pracující mládež v 18:00 hod. nebude. Ve středu 19. červnav 18:18 hod.zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. V neděli 23. června, po Read more…

10. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 10. neděle v mezidobí.V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 11. června památku sv. Barnabáše, apoštola– ve čtvrtek 13. červnasvátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve– v neděli 16. června 11. neděli v mezidobí Ve středu 12. června se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci. Ve čtvrtek Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně – farní ohlášky

Dnes je slavnost Těla a Krve Páně.V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků– ve středu 5. června památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka– v pátek 7. červnaslavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova– v sobotu 8. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie– v neděli 9. června 10. neděli v mezidobí V úterý 4. června po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve středu 5. června v 18:30 hod.zveme Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 2. června vás zveme ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul a liturgii svým zpěvem doprovodí Schola brněnské mládeže. Po mši sv. půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály. Zveme všechny děti do průvodu, Read more…

Slavnost Nejsvětější Trojice – farní ohlášky

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.V tomto týdnu oslavíme:– v pátek 31. květnasvátek Navštívení Panny Marie– v sobotu 1. června památku sv. Justina, mučedníka– v neděli 2. června slavnost Těla a Krve Páně – je to doporučený svátek (upozorňujeme, že v našem kostele nebude slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května, ale v neděli Read more…

Noc kostelů v naší farnosti

V pátek 7. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“. Program v našem kostele začne v 18:20 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 7. června v 17:15 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za Read more…

Seslání Ducha Svatého – farní ohlášky

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 20. května památku památku Panny Marie, Matky církve– v úterý 21. květnasvátekVýročí posvěcení brněnské katedrály– ve čtvrtek 23. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze– v pátek 24. květnasvátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi– v neděli 26. května slavnost Nejsvětější Trojice Zveme vás na májové pobožnosti, které Read more…

7. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 7. neděle velikonoční. Minulou neděli se ve sbírce na pronásledované křesťany vybralo 19 331 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 13. května památku Panny Marie Fatimské– v úterý 14. května svátek sv. Matěje, apoštola– ve středu 15. května památku sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu sv. Františka– ve čtvrtek 16. května svátek Read more…

6. neděle velikonoční

Dnes je 6. neděle velikonoční – sbírka je na pronásledované křesťany. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka– ve středu 8. května památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí– ve čtvrtek 9. května Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek– v neděli 12. května 7. neděli velikonoční V úterý 7. května po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské Read more…

5. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 5. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy– ve středu 1. května památku sv. Josefa, dělníka– ve čtvrtek 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve– v pátek 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů– v neděli 5. května 6. neděli velikonoční – sbírka bude Read more…

4. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 4. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka– ve středu 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka– ve čtvrtek 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty– v neděli 28. dubna 5. neděli velikonoční V úterý 23. dubna zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve Read more…

3. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 3. neděle velikonoční. V neděli 21. dubna oslavíme 4. neděli velikonoční. V neděli 7. dubna se při sbírce na charitativní účely vybralo 20 776 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. Ve středu 17. dubna v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. Ve čtvrtek 18. dubna v 16:30 hod. proběhne setkání zájemců sekulárního františkánského Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

o. Tomasz Trawiński OFMConv.

Kaplan

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: [email protected]

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: [email protected]

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám