Poslední články

4. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 4. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka– ve středu 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka– ve čtvrtek 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty– v neděli 28. dubna 5. neděli velikonoční V úterý 23. dubna zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve Read more…

3. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 3. neděle velikonoční. V neděli 21. dubna oslavíme 4. neděli velikonoční. V neděli 7. dubna se při sbírce na charitativní účely vybralo 20 776 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. Ve středu 17. dubna v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. Ve čtvrtek 18. dubna v 16:30 hod. proběhne setkání zájemců sekulárního františkánského Read more…

2. neděle velikonoční – farní ohlášky

Slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství. Sbírka je na charitativní účely. V neděli 14. dubna oslavíme 3. neděli velikonoční. Na Velký pátek se při sbírce na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě vybralo 21 563 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V pondělí 8. dubna je Slavnost Zvěstování Páně. Tento den slavíme Read more…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní ohlášky

Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Zítra, na Velikonoční pondělí, 1. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30 hod. V úterý 2. dubna po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve středu 3. dubna v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship. Ve čtvrtek 4. dubna Read more…

Květná neděle – farní ohlášky

Dnes je Květná neděle. Ve středu 27. března po mši sv. v 15:30 hod. bude pobožnost křížové cesty Via Dolorosa – po ulici města Jeruzaléma, s projekcí fotek ze Svaté země. Křížovou cestu povedou farníci. Ve Svatém týdnu budeme zpovídat od pondělí do středy od 9:00 Read more…

5. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 5. neděle postní. V úterý 19. března je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie – je to doporučený svátek. V tento den bude mše svatá v 10:00 a 15:30 hod. Ve čtvrtek 21. března v 16:30 hod. proběhne setkání zájemců sekulárního františkánského řádu. Sraz je v boční chodbě kostela. Read more…

4. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 4. neděle postní – Laetare (radujte se). Ve středu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Papež František často opakuje prosby o modlitby. Proto při mši sv. v 10:00 a 15:30 hod. poděkujme za jeho zvolení a poprosíme o sílu pro jeho těžký a zodpovědný úkol. V neděli 17. března Read more…

3. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 3. neděle postní. Minulou neděli se ve sbírce na Haléř sv. Petra vybralo 21 910 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V neděli 10. března oslavíme 4. neděli postní – Laetare (radujte se). V pondělí 4. března v našem klášteře proběhne den postní duchovní obnovy bratrů minoritů z české provincie. Při této Read more…

2. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 2. neděle postní – sbírka je na Haléř sv. Petra. V sobotu 2. března po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci. V neděli 3. března oslavíme 3. neděli postní. Pobožnosti křížové cesty se během postní doby konají ve středu a v pátek po mši Read more…

1. neděle postní – farní ohlášky

Dnes je 1. neděle postní. V úterý 20. února mše sv. pro vysokoškoláky a pracující mládež v 18:00 hod. nebude. Ve středu 21. února v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. Ve čtvrtek 22. února oslavímesvátek Stolce sv. apoštola Petra. Ve čtvrtek 22. února v 16:30 hod. proběhne setkání zájemců sekulárního františkánského řádu. Sraz Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

o. Tomasz Trawiński OFMConv.

Kaplan

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: [email protected]

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: [email protected]

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám