Poslední články

19. neděle v mezidobí

Dnes je 19. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 8. srpna svátek sv. Dominika, kněze– v úterý 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny  mučednice, patronky Evropy– ve středu 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka– ve čtvrtek 11. srpna svátek sv. Kláry z Assisi, panny 2. řádu Read more…

18. neděle v mezidobí

Dnes je 18. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:              V pondělí 1. srpna památku sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve              v úterý 2. srpnasvátek Panny Marie Andělské z Porciunkule           ve čtvrtek 4. srpna památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze    Read more…

17. neděle v mezidobí

Dnes je 17. neděle v mezidobí – Světový den prarodičů a seniorů V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 25. červencesvátek sv. Jakuba, apoštola– v úterý 26. července památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie– ve středu 27. července památku sv. Gorazda a druhů– v pátek 29. července památku sv. Marty, Marie a Lazara– v neděli 31. července 18. neděli v mezidobí Dnes je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři mohou Read more…

16. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 16. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– ve čtvrtek 21. července památku sv. Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu sv. Františka– v pátek 22. července sváteksv. Marie Magdalény– v sobotu 23. červencesváteksv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy– v neděli 24. července 17. neděli v mezidobí V neděli 24. července je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři Read more…

15. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 15. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy– v pátek 15. červencesvátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu sv. Františka– v sobotu 16. července památku Panny Marie Karmelské– v neděli 17. července 16. neděli v mezidobí V neděli 17. července je adorační den naší farnosti. V tento den zastupujeme před Pánem Read more…

14. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 14. neděle v mezidobí. Minulou neděli se ve sbírce na bohoslovce vybralo 14 392 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – je to Read more…

13. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 13. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na bohoslovce. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 28. června památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka– ve středu 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – je to doporučený svátek– v neděli 3. července 14. neděli v mezidobí V den slavnosti Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně – farní ohlášky

Dnes je slavnost Těla a Krve Páně. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka– ve čtvrtek 23. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele, spolupatrona našeho kostela. Poutní mše sv. budou v 10:00 hod. a v 15:30 hod. Po celý tento den je možné v našem kostele získat plnomocné Read more…

Slavnost Nejsvětější Trojice – farní ohlášky

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Minulou neděli se ve sbírce na charitativní účely vybralo 16 728 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 13. červnasvátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve– v neděli 19. června slavnost Těla a Krve Páně – Read more…

Noc kostelů v naší farnosti

V pátek 10. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“. Program v našem kostele začne v 18:15 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 10. června v 17:00 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za tuto akci.

Slavnost Seslání Ducha Svatého – farní ohlášky

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční. Sbírka je na charitativní účely. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 6. června památku Panny Marie, Matky církve– ve čtvrtek 9. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze– v sobotu 11. června památku sv. Barnabáše, apoštola– v neděli 12. června slavnost Nejsvětější Trojice V pondělí 6. června vás zveme Read more…

7. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 7. neděle velikonoční. Minulou neděli se ve sbírce na pronásledované křesťany vybralo 15 806 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 30. května památku sv. Zdislavy– v úterý 31. květnasvátek Navštívení Panny Marie– ve středu 1. června památku sv. Justina, mučedníka– v pátek 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků– Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

Kryštof Skibinski OFMConv.

Národní asitent pro M. I., Asistent pro SFŘ

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Místo pro Tebe

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Napiš nám, dej o sobě vědět. Zkusíme polečně rozlišit, zda Tě Pán volá na cestu řeholního povolání.

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: brno@minorite.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: brno-minorite@dieceze.cz

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám