Poslední články

16. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 16. neděle v mezidobí.V tomto týdnu oslavíme:–  v pondělí 22. července sváteksv. Marie Magdalény–  v úterý 23. červencesváteksv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy–  ve čtvrtek 25. červencesvátek sv. Jakuba, apoštola–  v pátek 26. července památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie–  v sobotu 27. července památku sv. Gorazda a druhů–  v neděli 28. července 17. neděli v mezidobí V neděli 28. července je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem. Je spojený s příležitostí získání plnomocných Read more…

15. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 15. neděle v mezidobí.V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 15. červencesvátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu sv. Františka– v neděli 21. července 16. neděli v mezidobí Ve středu 17. července je adorační den naší farnosti. V tento den zastupujeme před Pánem celou naši diecézi v modlitbě chvály, smíru a prosby. Adorace bude po mši sv. v 10:00 Read more…

14. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 14. neděle v mezidobí.V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 10. července památku sv. Veroniky Giuliani, panny 2. řádu sv. Františka– ve čtvrtek 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy– v neděli 14. července 15. neděli v mezidobí Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je Read more…

13. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 13. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 3. červencesvátek sv. Tomáše, apoštola– v pátek 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy a české provincie řádu minoritů – je to doporučený svátek. Mše sv. v tento den budou v 10:00 a 15:30 Read more…

12. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 12. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele, spolupatrona našeho kostela. Tento den je možné v našem kostele získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.– v pátek 28. června památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka– v sobotu 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské Read more…

11. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 11. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pátek 21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka– v neděli 23. června 12. neděli v mezidobí V úterý 18. červnamše svatá pro mládež, vysokoškoláky a pracující mládež v 18:00 hod. nebude. Ve středu 19. červnav 18:18 hod.zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. V neděli 23. června, po Read more…

10. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 10. neděle v mezidobí.V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 11. června památku sv. Barnabáše, apoštola– ve čtvrtek 13. červnasvátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve– v neděli 16. června 11. neděli v mezidobí Ve středu 12. června se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci. Ve čtvrtek Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně – farní ohlášky

Dnes je slavnost Těla a Krve Páně.V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků– ve středu 5. června památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka– v pátek 7. červnaslavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova– v sobotu 8. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie– v neděli 9. června 10. neděli v mezidobí V úterý 4. června po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve středu 5. června v 18:30 hod.zveme Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 2. června vás zveme ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul a liturgii svým zpěvem doprovodí Schola brněnské mládeže. Po mši sv. půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály. Zveme všechny děti do průvodu, Read more…

Slavnost Nejsvětější Trojice – farní ohlášky

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.V tomto týdnu oslavíme:– v pátek 31. květnasvátek Navštívení Panny Marie– v sobotu 1. června památku sv. Justina, mučedníka– v neděli 2. června slavnost Těla a Krve Páně – je to doporučený svátek (upozorňujeme, že v našem kostele nebude slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května, ale v neděli Read more…

Noc kostelů v naší farnosti

V pátek 7. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“. Program v našem kostele začne v 18:20 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 7. června v 17:15 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

o. Tomasz Trawiński OFMConv.

Kaplan

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: [email protected]

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: [email protected]

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám