Poslední články

27. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 27. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 4. října slavnost sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů– v pátek 7. října památku Panny Marie Růžencové– v neděli 9. října 28. neděli v mezidobí Ve všední dny po mši sv. v 15:30 hod. a v neděli po každé mši sv. se modlíme novénu před slavností sv. Františka Read more…

26. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 26. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 27. září památku sv. Vincence z Paula, kněze– ve středu 28. záříslavnostsv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek– ve čtvrtek 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů– v pátek 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve– v sobotu 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Read more…

25. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 25. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 20. září památku sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků– ve středu 21. zářísváteksv. Matouše, apoštola a evangelisty– v pátek 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze– v neděli 25. září 26. neděli v mezidobí Od pondělí 19. září do čtvrtka 22. září se v našem klášteře Read more…

24. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 24. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 13. září památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve– ve středu 14. zářísvátekPovýšení svatého kříže– ve čtvrtek 15. září památku Panny Marie Bolestné– v pátek 16. září památku sv. Ludmily, mučednice– v sobotu 17. září svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi– v neděli 18. září 25. neděli v mezidobí V úterý 13. září setkání ctitelů Božího Read more…

23. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 23. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– ve čtvrtek 8. září svátek Narození Panny Marie– v neděli 11. září 24. neděli v mezidobí V pondělí 5. září po mši sv. v 15:30 hod. bude modlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, ukončené svátostným požehnáním v 17:00 hod. Tyto modlitby Read more…

22. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 22. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 29. srpna památku Umučení sv. Jana Křtitele– v sobotu 3. září památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve– v neděli 4. září 23. neděli v mezidobí V sobotu 3. září po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci. V neděli 4. září, při mši sv. v 10:30 Read more…

21. Neděle v mezidobí

Dnes je 21. neděle v mezidobíV tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 22. srpna památku Panny Marie Královny– ve středu 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola– ve čtvrtek 25. srpna památku sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádusv. Františka– v sobotu 27. srpna památku sv. Moniky– v neděli 28. srpna 22. neděli v mezidobí – Read more…

20. neděle v mezidobí

Dnes je 20. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:  –  v pondělí 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek      –  v sobotu 20. srpna památku sv. Bernarda, opata a učitele církve – v neděli 21. srpna 21. neděli v mezidobí       Milí rodiče, i ve školním roce 2022/2023 bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Od října bude v naší Read more…

19. neděle v mezidobí

Dnes je 19. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 8. srpna svátek sv. Dominika, kněze– v úterý 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny  mučednice, patronky Evropy– ve středu 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka– ve čtvrtek 11. srpna svátek sv. Kláry z Assisi, panny 2. řádu Read more…

18. neděle v mezidobí

Dnes je 18. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme:              V pondělí 1. srpna památku sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve              v úterý 2. srpnasvátek Panny Marie Andělské z Porciunkule           ve čtvrtek 4. srpna památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze    Read more…

17. neděle v mezidobí

Dnes je 17. neděle v mezidobí – Světový den prarodičů a seniorů V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 25. červencesvátek sv. Jakuba, apoštola– v úterý 26. července památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie– ve středu 27. července památku sv. Gorazda a druhů– v pátek 29. července památku sv. Marty, Marie a Lazara– v neděli 31. července 18. neděli v mezidobí Dnes je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři mohou Read more…

16. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 16. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– ve čtvrtek 21. července památku sv. Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu sv. Františka– v pátek 22. července sváteksv. Marie Magdalény– v sobotu 23. červencesváteksv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy– v neděli 24. července 17. neděli v mezidobí V neděli 24. července je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Místo pro Tebe

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Napiš nám, dej o sobě vědět. Zkusíme polečně rozlišit, zda Tě Pán volá na cestu řeholního povolání.

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: brno@minorite.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: brno-minorite@dieceze.cz

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám