Poslední články

Slavnost Ježíše Krista Krále – farní ohlášky

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Minulou neděli se ve sbírce na podporu katolických médií vybralo 17 770 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 27. listopadu památku sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze 1. řádu sv. Františka – ve středu 29. listopadu svátek Všech svatých Read more…

Volby do pastorační rady

Ve volbách do pastorační rady byli zvoleni: Tomáš Hájek, Martina Engelhartová, Jaroslav Engelhart, Jana Hájková, Martin Mikita a Kateřina Staňo Kozubík.Dále byli farářem jmenováni: Monika Řezníčková a Kamil Řezníček.Členy jsou z titulu své funkce o. Vladimír Hubálovský (farář) a o. Petr Macháček (farní Read more…

33. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 33. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na podporu katolických médií. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě– ve středu 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice– v pátek 24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků– v neděli 26. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále. Ve středu 22. listopadupo mši Read more…

UPOZORNĚNÍ!

Z důvodu nemoci se koncert Simy Magušinové přesouvá na náhradní termín 28. 11. v 18:00!

32. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 32. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 13. listopadu památku sv. Anežky České, panny 2. řádu sv. Františka– v úterý 14. listopadu památku sv. Mikuláše Taveliče, kněze a druhů, mučedníků– v pátek 17. listopadu svátek sv. Alžběty Uherské, řeholnice a patronky 3. řádu sv. Františka– v neděli 19. listopadu 33. neděli v mezidobí – sbírka bude na podporu katolických médií Read more…

Koncert Simy Magušinové

V úterý 14. listopadu od 18:00 hod. proběhne v našem kostele koncert Simy Magušinové (dříve Martausové) s kapelou. Vstupenky je možné zakoupit na ebu ticketportal zde: https://www.ticketportal.cz/venue/Minoristky-kostel-sv-Janu Všichni jste srdečně zváni.

31. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 31. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve čtvrtek 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky– v pátek 10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve– v sobotu 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa– v neděli 12. listopadu 32. neděli v mezidobí Ve středu 8. listopadu se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Read more…

30. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 30. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 1. listopadu Slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek– ve čtvrtek 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé– v pátek 3. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince– v sobotu 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa– v neděli 5. listopadu Read more…

29. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 23. října památku sv. Jana Kapistránského, kněze 1. řádu sv. Františka– ve středu 25. října slavnost Výročí posvěcení našeho kostela– v sobotu 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů– v neděli 29. října 30. neděli v mezidobí Dnes je Misijní neděle. Sbírka při mších sv. je určena Read more…

Slavnostní bohoslužba v katedrále

V úterý 17. října 2023 od 17:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně se uskuteční slavnostní bohoslužba při příležitosti 137. plenárního zasedání České biskupské konference a Konference biskupů Slovenska. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner a kazatelem bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

28. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 28. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v úterý 17. října památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka– ve středu 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty– v sobotu 21. října památku bl. Karla Rakouského, posledního českého krále– v neděli 22. října 29. neděli v mezidobí. Sbírka bude na misie. Každé úterý zveme do našeho kostela vysokoškoláky a pracující mládež na Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Místo pro Tebe

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Napiš nám, dej o sobě vědět. Zkusíme polečně rozlišit, zda Tě Pán volá na cestu řeholního povolání.

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: [email protected]

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: [email protected]

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám