Poslední články

26. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 26. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 2. října památku svatých andělů strážných– ve středu 4. října slavnost sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů– v sobotu 7. října památku Panny Marie Růžencové– v neděli 8. října 27. neděli v mezidobí Ve všední dny po mši sv. v 15:30 hod. a v neděli po každé mši sv. se modlíme novénu před slavností sv. Read more…

25. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 25. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 27. září památku sv. Vincence z Paula, kněze – ve čtvrtek 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek– v pátek 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů– v sobotu 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve– v Read more…

24. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 24. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 18. září svátek sv. Josefa Kupertinského, kněze 1. řádu sv. Františka– ve středu 20. září památku sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků– ve čtvrtek 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty– v sobotu 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze– v neděli 24. září Read more…

23. neděle v mezidobí

Dnes je 23. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 13. září památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve– ve čtvrtek 14. září svátek Povýšení svatého kříže– v pátek 15. září památku Panny Marie Bolestné– v sobotu 16. září památku sv. Ludmily, mučednice– v neděli 17. září 24. neděli v mezidobí Ve středu 13. září začne v naší farnosti výuka náboženství. Bude každou středu od 16:00 do 17:00 Read more…

Rozjímání na první sobotu v září 2023

Milí Přátele, Rytířstvo Neposkvrněné připravilo rozjímání na první sobotu v září (2.9.2023). Tentokrát rozjímáme čtvrté tajemství bolestného růžence: Ježíšova křížová cesta. Audio verze: Ježíšova křížová cesta Časopis Immaculata · Rozjímání na první sobotu (září) – Ježíš nese Read more…

22. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 22. neděle v mezidobí.V tomto týdnu oslavíme:– v pátek 8. září svátek Narození Panny Marie– v neděli 10. září 23. neděli v mezidobí V pondělí 4. září po mši sv. v 15:30 hod. bude modlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, ukončené svátostným požehnáním v 17:00 hod. Tyto modlitby se Read more…

21. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 21. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 28. srpna památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve– v úterý 29. srpna památku Umučení sv. Jana Křtitele– v neděli 3. září 22. neděli v mezidobí V sobotu 2. září po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci. V neděli 3. září, při mši sv. v 10:30 Read more…

20. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 20. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 21. srpna památku sv. Pia X., papeže– v úterý 22. srpna památku Panny Marie Královny– ve čtvrtek 24. srpnasvátek sv. Bartoloměje, apoštola– v pátek 25. srpna památku sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu sv. Františka–  v neděli 27. srpna 21. neděli v mezidobí  Milí rodiče, i ve školním roce 2023/2024 bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Od října bude Read more…

19. neděle v mezidobí – ohlášky

V tomto týdnu oslavíme: –  v pondělí 14. srpna svátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka. Po mši sv. v 10:00 a 15:30 hod. se pomodlíme litanie k sv. Maxmiliánovi a bude uděleno požehnání jeho ostatky.– v úterý 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek– v neděli 20. srpna 20. neděli v mezidobí Milí rodiče, i ve školním roce Read more…

18. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je svátek Proměnění Páně. V tomto týdnu oslavíme: –  v úterý 8. srpna svátek sv. Dominika, kněze– ve středu 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy–  ve čtvrtek 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka– v pátek 11. srpna svátek sv. Kláry z Assisi, panny 2. řádu sv. Františka–  v neděli 13. srpna 19. neděli v mezidobí

Rozjímání na první sobotu v srpnu 2023

Milí Přátele, Rytířstvo Neposkvrněné připravilo rozjímání na první sobotu v srpnu (5.8.2023). Tentokrát rozjímáme čtvrté tajemství slavného růžence: Nanebevzetí Panny Marie. Audio verze: Nanebevzetí Panny Marie Časopis Immaculata · Rozjí­mání­ Na První Sobotu – Nanebevzetí Panny Marie Read more…

Vítejte na našich stránkách

Bratří minorité působí v Brně již téměř 800 let. Se svatým Františkem Vám chceme přinášet pokoj a dobro.
Konvent

Konvent

Společenství bratří minoritů působív Brně nepřetržitě od roku 1230. Jsme rádi, že Vám zde můžeme sloužit v duchu svatého Františka z Assisi.

Farnost

Farnost

Při našem kostele svatých Janů je opravdu živo. Zde naleznete potřebné kontakty, informace o svátostech a pravidelné ohlášky.

Loreta

Loreta

Areál Konventu minoritů v Brně v sobě obsahuje poutní místo – Loretu. Jedná se o kopii domku Svaté Rodiny z Nazareta. Jinak také zvanou Svatou chýši.

Bohoslužby

Bohoslužby

Srdečně zveme na pravidelné mše svaté, pobožnosti, adorace, večery chval...

Svátost smíření

Svátost smíření

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky." (Lk 7,47)
Ať Vám skrze tuto službu církve Bůh, Otec veškerého milosrdenství, odpustí hříchy a naplní Vás pokojem.

Společenství

Společenství

Farnost je živé společenství lidí, kteří se mimo pravidelné bohoslužby scházejí i v různých skupinách, aby tak společně prožívali víru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Tím, čím farnost žije, můžete vidět na mnoha fotografiích z proběhlých událostí.

Časopis Immaculata

Časopis Immaculata

V našem konventu vzniká časopis Immaculata. Je to časopis pro život z křesťanské víry. Přináší povzbuzení v křesťanské víře. Pomáhá budovat křesťanskou identitu. Ukazuje, jak duchovně žít každodennost. Je svěřen pod ochranu Panny Marie.

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii.

Naše brněnská komunita

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil." (Závěť svatého Františka)

o. Piotr Pawlik OFMConv.

Provinciál

o. Petr Macháček OFMConv

Kvardián

o. Vladimír Hubálovský OFMConv.

Farář

br. Stanislav Budzik OFMConv.

Kostelník

br. Bohdan Heczko OFMConv.

Šéfredaktor časopisu Immaculata

Místo pro Tebe

Řád minoritů přijímá nové kandidáty

Napiš nám, dej o sobě vědět. Zkusíme polečně rozlišit, zda Tě Pán volá na cestu řeholního povolání.

Kde nás najdete

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, 602 00 Brno
IČO: 48514276,  DIČ: CZ48514276
E-mail: [email protected]

Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů
Minoritská 469/1, 602 00 Brno-střed
IČO: 65353081
E-mail: [email protected]

Telefon:

+420 542 215 600

Napište nám