Bohoslužby

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30
Sobota: 8.00

Pobožnosti

Korunka k Božímu milosrdenství
Denně v 15.00 (kromě soboty)

Růženec
Denně v 14.30 (kromě soboty)


Pobožnost k sv. Antonínovi
Úterý po mši svaté v 10:00

Mariánské večeřadlo
1. úterý v měsíci po odpolední mši svaté v 15:30

Výstav Nejsvětější svátosti
14.30 – 15.20 (od pondělí do pátku)

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv.

Křížová cesta (v postním období)
V pátky po odpolední mši sv.

Fatimsko-loretánský den
každý 13. den v měsíci
Program: 14.30 růženec, 15.00 korunka k Božímu milosrdenství, 15.30 mše sv., po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání.


Svátost smíření

Vždy 30 min. před bohoslužbou.


Kde nás najdete