Duchovní program v době pandemie

.     Milí bratři a sestry, vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 10 nebudou veřejné bohoslužby. Otec biskup Vojtěch dává dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe nebo rádio Proglas. ·       U nás v kostele budeme zpovídat od pondělka do Read more…

Slavnost sv. Františka

V sobotu 3. října v 18.00 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola.  V neděli 4. října budeme slavit Slavnost sv. Františka z Assisi, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Mše svaté budou v obvyklém denním pořádku. Odpolední slavnostní mši sv. v 15:30 bude celebrovat o. Petr Macháček představený našeho kláštera, Read more…

Konala se provinční kapitula

Ve dnech 21. – 24. září 2020 se v Brně uskutečnila provinční kapitula české provincie sv. Cyrila a Metoděje bratří menších konventuálů. Kapituly se zúčastnilo 19 bratří. Předsedajícím kapituly byl P. Carlos Trovarelli, generální ministr řádu, spolu s P. Tomášem Lesňákem, generálním asistentem FEMO. Během první části kapituly byli bratři obeznámeni se zprávami, o kterých se později diskutovalo. Read more…

Svátek sv. Antonína

Drazí přátele,v sobotu 13. června budeme slavit svátek sv. Antonína z Padovy. Srdečně vás zveme na mši sv. v 8:00 hod. Letos také slavíme jubileum 800 let od vstupu sv. Antonína do našeho řádu. Po mši sv. bude pobožnost a individuální požehnání ostatky sv. Antonína.foto: Ewa Sielecka

Boží Tělo

Příští neděli tj. 14. června bývalo zvykem, že jsme pořádali eucharistický průvod do katedrály. Letos to kvůli vládním nařízením možné nebude. V tento den bude slavnostní mše sv. v 15:30 hod. s hudebním doprovodem Scholy brněnské mládeže, po mši bude společná adorace a průvod po kostele. Abyste nepřestávali tvořit jednotu, jezte pokrm, který vás vzájemně spojuje; abyste si byli Read more…