11. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 11. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pátek 21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka– v neděli 23. června 12. neděli v mezidobí V úterý 18. červnamše svatá pro mládež, vysokoškoláky a pracující mládež v 18:00 hod. nebude. Ve středu 19. červnav 18:18 hod.zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. V neděli 23. června, po mši sv. v 10:30, zveme všechny rodiče s dětmi do farní kavárny sv. Františka, kde poděkujeme společnou oslavou za uplynulý školní Read more…

10. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 10. neděle v mezidobí.V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 11. června památku sv. Barnabáše, apoštola– ve čtvrtek 13. červnasvátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve– v neděli 16. června 11. neděli v mezidobí Ve středu 12. června se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci. Ve čtvrtek 13. června v 15:30 hod. bude sloužena mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které zemřely před Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně – farní ohlášky

Dnes je slavnost Těla a Krve Páně.V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků– ve středu 5. června památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka– v pátek 7. červnaslavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova– v sobotu 8. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie– v neděli 9. června 10. neděli v mezidobí V úterý 4. června po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve středu 5. června v 18:30 hod.zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship. Ve čtvrtek 6. června po mši sv. v 15:30 hod. v Loretě, za účasti Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 2. června vás zveme ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul a liturgii svým zpěvem doprovodí Schola brněnské mládeže. Po mši sv. půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály. Zveme všechny děti do průvodu, zvláště děvčata k sypání květin před Eucharistickým Pánem. Prosíme také vás, kteří můžete, o přípravu květin k sypání.

Slavnost Nejsvětější Trojice – farní ohlášky

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.V tomto týdnu oslavíme:– v pátek 31. květnasvátek Navštívení Panny Marie– v sobotu 1. června památku sv. Justina, mučedníka– v neděli 2. června slavnost Těla a Krve Páně – je to doporučený svátek (upozorňujeme, že v našem kostele nebude slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května, ale v neděli 2. června!) V úterý 28. května zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše Read more…

Noc kostelů v naší farnosti

V pátek 7. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“. Program v našem kostele začne v 18:20 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 7. června v 17:15 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za tuto akci.

Seslání Ducha Svatého – farní ohlášky

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 20. května památku památku Panny Marie, Matky církve– v úterý 21. květnasvátekVýročí posvěcení brněnské katedrály– ve čtvrtek 23. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze– v pátek 24. květnasvátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi– v neděli 26. května slavnost Nejsvětější Trojice Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc květen po mši sv. v 15:30 hod. kromě nedělí a slavností. V sobotu pobožnost následuje bezprostředně po ranní mši sv. v8:00 hod. Read more…

7. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 7. neděle velikonoční. Minulou neděli se ve sbírce na pronásledované křesťany vybralo 19 331 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 13. května památku Panny Marie Fatimské– v úterý 14. května svátek sv. Matěje, apoštola– ve středu 15. května památku sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu sv. Františka– ve čtvrtek 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech– v pátek 17. května památku sv. Paschala Baylóna, řeholníka 1. řádu sv. Františka– v sobotu 18. května památku sv. Felixe Read more…

6. neděle velikonoční

Dnes je 6. neděle velikonoční – sbírka je na pronásledované křesťany. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka– ve středu 8. května památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí– ve čtvrtek 9. května Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek– v neděli 12. května 7. neděli velikonoční V úterý 7. května po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Od pátku 10. května se ve všední dny po mši sv. v 10:00 hod., v sobotu po mši sv. v 8:00 hod. a v neděli Read more…

5. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 5. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy– ve středu 1. května památku sv. Josefa, dělníka– ve čtvrtek 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve– v pátek 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů– v neděli 5. května 6. neděli velikonoční – sbírka bude na pronásledované křesťany Ve středu 1. května v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Read more…