17. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 17. neděle v mezidobí – první Světový den prarodičů a seniorů. V tomto týdnu oslavíme:– V pondělí 26. července památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.– V úterý 27. července památku sv. Gorazda a druhů.– Ve čtvrtek 29. července památku sv. Marty, Marie a Lazara.– V sobotu 31. července památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.– V neděli 1. srpna 18. neděli v mezidobí. Dnes je první Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek a účastí Read more…

16. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 16. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– Ve středu 21. července památku sv. Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu sv. Františka.– V čtvrtek 22. července svátek sv. Marie Magdalény.– V pátek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.– V neděli 25. července 17. neděli v mezidobí. Během letních prázdnin je možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním. V sobotu 31. července se bude konat Pouti smíření. Připomíná osud německojazyčných obyvatel Read more…

15. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 15. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– Ve čtvrtek 15. července svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu sv. Františka.– V pátek 16. července památku Panny Marie Karmelské.– V neděli 18. července 16. neděli v mezidobí. Během letních prázdninje možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním. Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat Read more…

14. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 14. neděle v mezidobí. Sbírka je na bohoslovce. V tomto týdnu oslavíme:– V pondělí 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – je to doporučený svátek. Mše sv. v tento den budou v 10:00 a 15:30 hod.– V sobotu 10. července památku sv. Veroniky Giuliani [čti Džuliany], panny 2. řádu sv. Františka.– V neděli 11. července 15. neděli v mezidobí. Minulou neděli se ve Read more…

13. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 13. neděle v mezidobí. Sbírka je mimořádně určena na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. V tomto týdnu oslavíme:– V pondělí 28. června památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.– V úterý 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.– V sobotu 3. července svátek sv. Tomáše, apoštola. Po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.– V neděli 4. července 14. neděli Read more…

11. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 11. neděle v mezidobí. V neděli 20. června oslavíme 12. neděli v mezidobí. Zveme vás na pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se konají celý měsíc červen, po mši sv. v 15:30 hod. av sobotuv8:00 hod., kromě nedělí a slavností. Každé úterý zveme do našeho kostela mládež, vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod., po mši sv. následuje adorace. Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé Read more…

Slavnost Těla a Krve Páně – farní ohlášky

Dnes je slavnost Těla a Krve Páně. V tomto týdnu oslavíme: – V pátek 11. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.– V sobotu 12. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie.– V neděli 13. června 11. neděli v mezidobí. Zveme vás na pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se konají celý měsíc červen, po mši sv. v 15:30 hod. av sobotuv8:00 hod., kromě nedělí a slavností. V úterý 8. června zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30, následovat bude Korunka Read more…

Slavnost Nejsvětější Trojice – farní ohlášky

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Minulou neděli se ve sbírce na charitativní účely vybralo 14 077 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – V pondělí 31. května svátek Navštívení Panny Marie.– V úterý 1. června památku sv. Justina, mučedníka.– Ve čtvrtek 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.– V sobotu 5. června památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.– V neděli 6. června slavnost Těla a Krve Páně – je to doporučený svátek. Zveme Read more…