6. neděle velikonoční – farní ohlášky

V tomto týdnu oslavíme:– Ve středu 12. května památku sv. Leopolda Mandiče, kněze 1. řádu sv. Františka.– Ve čtvrtek 13. května slavnost Nanebevstoupení Páně – je to doporučený svátek.– V pátek 14. května svátek sv. Matěje, apoštola.– V neděli 16. května 7. neděli velikonoční. Ve pátek 14. května začíná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého, kterou se budeme modlit vždy po dopolední mši svaté v 10:00, v sobotu po mši svaté v 8:00 a v neděli po každé mši svaté. Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc Read more…

5. neděle velikonoční – farní ohlášky

V tomto týdnu oslavíme:– Ve pondělí 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.– Ve čtvrtek 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.– V neděli 9. května 6. neděli velikonoční. Sbírka bude na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Změnila se opatření pro bohoslužby. Již neplatí omezení počtu účastníků, ale je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Stále platí Read more…

Pobožnost na první sobotu v měsíci

V sobotu 1. května bude po mši svaté v 8:00 hod. mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.Celou pobožnost, zpověď, svaté přijímání, modlitbu i rozjímání má doprovázet úmysl: Chci odčinit urážky, kterých se dostává, Panno Maria,  tvému Neposkvrněnému Srdci! Bez tohoto úmyslu celá pobožnost ztrácí na významu.Prosíme Vás, abyste dodržovali všechna aktuální hygienická opatření a omezení. Také je třeba počítat s tím, Read more…

Aktuální opatření

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 23. dubna 2021 dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Nově tedy již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Jiné organizované akce a setkání Read more…

4. neděle velikonoční – farní ohlášky

V tomto týdnu oslavíme:– Ve čtvrtek 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.– V sobotu 1. května památku sv. Josefa dělníka.– V neděli 2. května 5. neděli velikonoční. Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc květen po mši svaté v 15:30 hod. av sobotuv8:00 hod., kromě nedělí a slavností. Na začátku postní doby jste si mohli vyzvednout papírové schránky „postničky“ a sbírat do nich peníze. Nyní nám je Read more…

3. neděle velikonoční – farní ohlášky

V tomto týdnu oslavíme: V pátek 23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.V sobotu 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka. V neděli 25. dubna 4. neděli velikonoční. Každé úterý zveme do našeho kostela mládež, vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod. Na začátku postní doby jste si mohli vyzvednout papírové schránky „postničky“ a sbírat do nich peníze. Nyní nám je můžete přinášet do kobce dubna, Read more…

2. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství. Na Velký pátek se při sbírce na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a posvátných míst ve Svaté zemi vybralo 8 703 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. Každé úterý zveme do našeho kostela mládež, vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod. Na nástěnce pod kůrem najdete rozpis úklidu našeho kostela. Děkujeme všem, kteří Read more…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – farní ohlášky

Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Zítra, na Velikonoční pondělí, 5. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30. V neděli 11. dubna je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na velikonoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří uklízeli a připravovali květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň. Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti přejeme požehnané Read more…