30. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 30. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 25. října slavnostVýročí posvěcení našeho kostela– ve čtvrtek 28. říjnasváteksv. Šimona a Judy, apoštolů– v pátek 29. října památku bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice– v neděli 31. října, 31. neděli v mezidobí. Dnes je Misijní neděle. Sbírka je určena na Papežská misijní díla. Chceme také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a sestry minoritky z Opavy. Proto dnes prodáváme Read more…

Misijní neděle

24. října je Misijní neděle. Sbírka během mší svatých příští neděle bude určena na Papežská misijní díla. V tento den bychom chtěli také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme vás tedy o pomoc v pečení misijních koláčů, které budeme v neděli prodávat před kostelem.  Koláče můžete přinést Read more…

29. neděle v mezidobí – farní ohlášky

29. neděle v mezidobí – farní ohlášky V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty– ve čtvrtek 21. října památku bl. Karla Rakouského, posledního českého krále– v pátek 22. října památku sv. Jana Pavla II., papeže– v sobotu 23. října památku sv. Jana Kapistránského, kněze 1. řádu sv. Františka– v neděli 24. října, 30. neděli v mezidobí. Sbírka bude na misie. Každé úterý zveme do našeho kostela vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod., po které následuje adorace a společenství. Read more…

28. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 28. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pátek 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve– v neděli 17. října 29. neděli v mezidobí Od pondělí 11. října bude výstav Nejsvětější Svátosti v našem kostele pouze ve čtvrtky, a to od 14:30 do 15:30 hod. Zakončený bude svátostným požehnáním. Každou neděli, po mši sv. v 10:30, vás všechny zveme do farní kavárny v tzv. Karafě. V úterý 12. října zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou Read more…

Slavnost sv. Františka z Assisi

V neděli 3. října po mši svaté v 15:30 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola. V pondělí 4. října budeme slavit Slavnost sv. Františka z Assisi, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Mše svaté budou v 10:00 a v 15:30. Odpolední slavnostní mši sv. v 15:30 bude celebrovat o. Vojtěch Dvouletý, kapucín Read more…

27. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 27. neděle v mezidobí V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 4. října slavnostsv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů– ve čtvrtek 7. října památku Panny Marie Růžencové– v neděli 10. října 28. neděli v mezidobí Dnes, po mši sv. v 15:30, bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola. Mše svaté v den slavnosti sv. Františka budou v 10:00 a v 15:30 hod. Slavnostní mši svaté v 15:30 bude předsedat o. Vojtěch Dvouletý, kapucín Read more…

26. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 26. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 27. září památku sv. Vincence z Paula, kněze– v úterý 28. záříslavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek– ve středu 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů– ve čtvrtek 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve– v pátek 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve– v sobotu 2. října památku svatých andělů strážných– v neděli 3. října 27. neděli v mezidobí V pondělí 4. října je slavnost sv. Františka z Assisi, na Read more…

25. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 25. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 20. září památku sv. Ondřeje Kim Tae– gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků– v úterý 21. zářísváteksv. Matouše, apoštola a evangelisty– ve čtvrtek 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze– v neděli 26. září 26. neděli v mezidobí V pondělí 20. září adorace Nejsvětější Svátosti od 14:30do 15:30hod. nebude.Nebude animodlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, po mši Read more…

24. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 24. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– v pondělí 13. září památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve– v úterý 14. zářísvátekPovýšení svatého kříže– ve středu 15. září památku Panny Marie Bolestné– ve čtvrtek 16. září památku sv. Ludmily, mučednice-v pátek 17. září svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi– v sobotu 18. září svátek sv. Josefa Kupertinského, kněze 1. řádu sv. Františka– v neděli 19. září 25. neděli v mezidobí Od pondělí 13. září do pondělí 20. září adorace Nejsvětější Svátosti od 14:30do Read more…

23. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 23. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme:– Ve středu 8. zářísvátek Narození Panny Marie– V neděli 12. září 24. neděli v mezidobí. V pondělí 6. září po mši sv. v 15:30 hod. bude modlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, ukončené svátostným požehnáním v 17:00 hod. Tyto modlitby se konají v našem kostele každé pondělí. V úterý 7. září po mši sv. v 15:30 bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.Ve čtvrtek 10. září v 15:30 hod. Read more…