Slavnost Ježíše Krista Krále – farní ohlášky

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Minulou neděli se ve sbírce na podporu katolických médií vybralo 17 770 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 27. listopadu památku sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze 1. řádu sv. Františka – ve středu 29. listopadu svátek Všech svatých serafínského řádu – ve čtvrtek 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola – v neděli 3. prosince, 1. neděli adventní V úterý 28. listopadu zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou Read more…

Volby do pastorační rady

Ve volbách do pastorační rady byli zvoleni: Tomáš Hájek, Martina Engelhartová, Jaroslav Engelhart, Jana Hájková, Martin Mikita a Kateřina Staňo Kozubík.Dále byli farářem jmenováni: Monika Řezníčková a Kamil Řezníček.Členy jsou z titulu své funkce o. Vladimír Hubálovský (farář) a o. Petr Macháček (farní vikář a kvardián kláštera).Pastorační rada je poradním orgánem faráře. Její členové se podílejí na plnění různých Read more…

33. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 33. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na podporu katolických médií. V tomto týdnu oslavíme:– v úterý 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě– ve středu 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice– v pátek 24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků– v neděli 26. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále. Ve středu 22. listopadupo mši sv. v 15:30 hod. bude zahajovací setkání pro zájemce o vstup do sekulárního františkánského řadu. Chceme v našem klášteře obnovit působení Read more…

32. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 32. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 13. listopadu památku sv. Anežky České, panny 2. řádu sv. Františka– v úterý 14. listopadu památku sv. Mikuláše Taveliče, kněze a druhů, mučedníků– v pátek 17. listopadu svátek sv. Alžběty Uherské, řeholnice a patronky 3. řádu sv. Františka– v neděli 19. listopadu 33. neděli v mezidobí – sbírka bude na podporu katolických médií V pondělí 13. listopadu, na svátek sv. Anežky České, při mši sv. v 15:30 hod., slavnostně uvedeme relikvie této světice, které budou Read more…

Koncert Simy Magušinové

V úterý 14. listopadu od 18:00 hod. proběhne v našem kostele koncert Simy Magušinové (dříve Martausové) s kapelou. Vstupenky je možné zakoupit na ebu ticketportal zde: https://www.ticketportal.cz/venue/Minoristky-kostel-sv-Janu Všichni jste srdečně zváni.

31. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 31. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve čtvrtek 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky– v pátek 10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve– v sobotu 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa– v neděli 12. listopadu 32. neděli v mezidobí Ve středu 8. listopadu se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci. Ve středu 8. listopadu v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Read more…

30. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 30. neděle v mezidobí. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 1. listopadu Slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek– ve čtvrtek 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé– v pátek 3. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince– v sobotu 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa– v neděli 5. listopadu 31. neděli v mezidobí Na Slavnost Všech svatých, 1. listopadu, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod. Na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, 2. listopadu, budou mše Read more…

29. neděle v mezidobí – farní ohlášky

Dnes je 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 23. října památku sv. Jana Kapistránského, kněze 1. řádu sv. Františka– ve středu 25. října slavnost Výročí posvěcení našeho kostela– v sobotu 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů– v neděli 29. října 30. neděli v mezidobí Dnes je Misijní neděle. Sbírka při mších sv. je určena na Papežská misijní díla. Chceme také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a sestry minoritky Read more…

Slavnostní bohoslužba v katedrále

V úterý 17. října 2023 od 17:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně se uskuteční slavnostní bohoslužba při příležitosti 137. plenárního zasedání České biskupské konference a Konference biskupů Slovenska. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner a kazatelem bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.