Slavnost Těla a Krve Páně

Vneděli 11. června vás zveme ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul a liturgii svým zpěvem doprovodíSchola brněnské mládeže.Po mši sv. půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály. Zveme všechny děti do průvodu, zvláště děvčata k sypání květin před Eucharistickým Pánem.Prosíme také vás, kteří můžete, o přípravu květin k sypání.

Noc kostelů v naší farnosti

V pátek 2. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“. Program v našem kostele začne v 18:15 hod. Prosíme ty z Vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 2. června v 17:00 hod. v kapitulní síni. Prosíme o modlitbu za tuto akci.

Seslání Ducha Svatého – farní ohlášky

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční. Sbírka je na charitativní účely. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 29. května památku Panny Marie, Matky církve– v úterý 30. května památku sv. Zdislavy– ve středu 31. května svátek Navštívení Panny Marie– ve čtvrtek 1. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze– v sobotu 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků– v neděli 4. června slavnost Nejsvětější Trojice V pondělí 29. května vás zveme na setkání Fatimského apoštolátu. Začne modlitbou růžence v 15:00 hod., následuje mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Read more…

7. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 7. neděle velikonoční. Minulou neděli se ve sbírce na pronásledované křesťany vybralo 23 044 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. V tomto týdnu oslavíme: – ve středu 24. května svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi – v pátek 26. června památku sv. Filipa Neriho, kněze – v neděli 28. května slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka bude na charitativní účely V úterý 23. května zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka Read more…

26. Františkánské setkání mládeže

Ve dnech 1. – 4. července na Cvilíně u Krnova proběhne 26. Františkánské setkání mládeže. Jeho téma zní: „Chraň nás od zlého“. Mezi hosty budou o. Tomáš Hoffmann, o. Jan Barborka, manželé Beranovi a kapela Alive. Podrobnější informace naleznete na plakátě a na internetové stránce fsm.minorite.cz

6. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 6. neděle velikonoční – sbírka je na pronásledované křesťany V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 15. května památku sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu sv. Františka – v úterý 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – ve středu 17. května památku sv. Paschala Baylóna, řeholníka 1. řádu sv. Františka – ve čtvrtek 18. května Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek – v pátek 19. května památku sv. Bernardina Sienského, kněze 1. řádu sv. Františka – v sobotu 20. května památku sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Read more…

5. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 5. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 8. května památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v pátek 12. května památku sv. Leopolda Mandiče, kněze 1. řádu sv. Františka – v sobotu 13. května památku Panny Marie Fatimské – v neděli 14. května 6. neděli velikonoční – sbírka bude na pronásledované křesťany Ve středu 10. května se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci. Příští neděli 14. května při mši svaté v 10:30 Read more…

4. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 4. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 1. května památku sv. Josefa, Dělníka – v úterý 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve – ve středu 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů – v sobotu 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – v neděli 7. května 5. neděli velikonoční V úterý 2. května po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta. Ve středu 3. května v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship. V neděli 21. května po mši sv. v 10:30 Read more…

3. neděle velikonoční – farní ohlášky

Dnes je 3. neděle velikonoční. V tomto týdnu oslavíme: – v pondělí 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka – v úterý 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty – v sobotu 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy – v neděli 30. dubna 4. neděli velikonoční V úterý 25. dubna zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem. Read more…

2. neděle velikonoční – farní ohlášky

Slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství. V neděli 23. dubna oslavíme 3. neděli velikonoční. V neděli 2. dubna se při sbírce na topení v našem kostele vybralo 29 425 Kč. Na Velký pátek se při sbírce na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě vybralo 17 417 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost. Ve středu 19. dubna v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval. Dne 1. května organizujeme farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín Read more…