Dnes je 13. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– ve středu 3. červencesvátek sv. Tomáše, apoštola
– v pátek 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy a české provincie řádu minoritů – je to doporučený svátek. Mše sv. v tento den budou v 10:00 a 15:30 hod.
– v neděli 7. července 14. neděli v mezidobí

V úterý 2. července po mši v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

V sobotu 6. července bude po mši sv. v 8:00 hod. mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.

Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Během letních prázdnin v našem kostele adorace Nejsvětější Svátosti v pondělí po odpolední mši sv. ani ve čtvrtek od 14:30 hod. nebude.

Všem dětem, farníkům, přátelům a dobrodincům naše komunita bratří minoritů vyprošuje požehnaný čas dovolených a prázdnin.

Categories: Aktuality