Společenství ministrantů svatého Dominika Sávio

Služba u oltáře má v kostele sv. Janů velkou tradici. Malí i velcí ministranti vytvářejí společenství a vzájemně si pomáhají při různých farních aktivitách. Patronem ministrantů je svatý Dominik Sávio, pod jehož ochranou se pravidelně setkáváme.

Každý pátek probíhá setkání ministrantů, které začíná mší svatou v 15:30pokračuje schůzkou do 18:00. Na schůzkách se modlíme, hrajeme hry a společně poznáváme Ježíše.

Organizujeme také zábavné ministrantské dny a výlety.

Jestli chceš, přijď mezi nás. Rádi Tě uvidíme!Poslední příspěvky:

Ministrantská pouť na Vranov u Brna
1. Tarsiciáda v Opavě
MINISTRANTSKÝ DEN
Ministrantský den