Poslední březnová sobota se u nás v klášteře nesla v duchu ministrantského dne. Sešli se všichni, od úplně nejmladších až po zkušené třináctileté harcovníky, a tak jsme se mohli společně bavit a pilovat službu u oltáře.

Pro kluky byl připraven bohatý program, který začal modlitbou a malým občerstvením. Poté se všichni rozdělili na dvě skupiny, přičemž jedna šla nacvičovat bohoslužbu do kostela a druhá se odebrala na dvůr.

Protože nám počasí přálo, mohli jsme venku provádět plno aktivit, her a další neplechy. Nejdelší dobu jsme strávili u hraní oblíbeného „Hututu“ a nesmrtelná hra na schovávanou taky řekla své.

Mezitím trénoval otec Sebastian s druhou skupinkou průběh mše. Kluci se naučili chodit se svíčkami i kadidlem a ti nejmenší se dozvěděli, jak a proč celá služba u oltáře probíhá. Poté se obě skupinky prohodily.

Okolo jedné jsme se odebrali do jídelny, abychom poobědvali výborné palačinky připravené kulinářskými velmistry Davidem a Petrem Hájkovými. Jakmile dojedl poslední jedlík, měli jsme možnost prohlédnout si skrytá zákoutí minoritského kláštera. Navštívili jsme starobylou knihovnu i kůr s varhany. Zbytek odpoledne jsme strávili u poučně zábavného filmu o Matce Tereze.

Na úplný závěr jsme se přesunuli do sakristie, nachystali potřebné pomůcky a připravili se na mši. Kluci si tak mohli nazkoušet své nově nabyté znalosti, aby následující den, v neděli, rodičům předvedli, co se naučili.

Nutno podotknout, že se ministrantský den i následná nedělní mše velmi povedla.