Společenství jsou nedílnou součástí farnosti. Farnost pak můžeme chápat jako jedno velké společenství mnoha malých společenství.

V naší farnosti mají své místo:



Poslední články:

Rozjímání na první sobotu v říjnu 2023
Rozjímání na první sobotu v září 2023
Rozjímání na první sobotu v srpnu 2023
První soboty u minoritů
Rozjímání na první sobotu v červnu 2023 – Nalezení Páně v chrámě
Rozjímání na první sobotu v květnu 2023 – Nanebevstoupení Páně
Rozjímání na první sobotu v dubnu: Ukřižování Pána Ježíše
Rozjímání na první sobotu v březnu: Bičování Pána Ježíše
Rozjímání na první sobotu: Obětování v chrámu