Společenství jsou nedílnou součástí farnosti. Farnost pak můžeme chápat jako jedno velké společenství mnoha malých společenství.

V naší farnosti mají své místo:Poslední články:

Přijmout smysl života
MINISTRANTSKÝ DEN
Rytíři Panny Marie Neposkvrněné putovali do Křtin
Výlet do Vysokých Tater
Ostatky sv. Maxmiliána Marie Kolbeho v České republice
Ministrantský den
Minoritské společenství rodin
Ukazatelé nového života
Charisma hnutí Světlo-Život: 3. Diakonie