Minoritské společenství rodin

Již od roku 1995 se v naší farnosti pravidelně setkáváme ve společenství rodin, které založil otec Kryštof Skibiński. V jeho práci pokračovali otcové Miroslav Paluch, Řehoř Piško, Lešek Mazurovski a nyní i otec Sebastian. Každou neděli oslavujeme společně mši svatou v 10:30, po které se setkáváme ve farní kavárně. Taktéž mnozí z nás navštěvují páteční adorace po mši svaté v 17:00, Read more…