Již od roku 1995 se v naší farnosti pravidelně setkáváme ve společenství rodin, které založil otec Kryštof Skibiński. V jeho práci pokračovali otcové Miroslav Paluch, Řehoř Piško, Lešek Mazurovski a nyní i otec Sebastian.

Každou neděli oslavujeme společně mši svatou v 10:30, po které se setkáváme ve farní kavárně. Taktéž mnozí z nás navštěvují páteční adorace po mši svaté v 17:00, během níž se modlíme za farnost i naše blízké.

O letních prázdninách jezdíme na duchovně-rekreační pobyt na poutní místo na Cvilín u Krnova.

Také již tradičně slavíme Boží hod Velikonoční obědem v Mariánském údolí.

Naše společenství se zapojuje do nejrůznějších aktivit farnosti.