Společenství ctitelů Božího milosrdenství

Kdo jsme?

Jsme společenství otevřené všem věkovým skupinám, od mládeže až po seniory.
Scházíme se:
– každou 2. úterý v měsíci – krátká adorace a společenství

Program našich setkání:

14:30 – Růženec
15:00 – Korunka k Božímu milosrdenství
15:30 – Votivní mše sv. k Božímu milosrdenství
17:00 – Setkání ctitelů Božího Milosrdenství, do jejichž společenství jste všichni zváni

Během roku organizujeme společné poutě po místech spojených s kultem Božího milosrdenství.

Trochu historie

V červnu roku 1997 byl v kostele sv. Janů slavnostně posvěcen obraz Božího Milosrdenství. Obraz přivezl a  o šíření úcty se velmi zasloužil otec Marek Duda OFMConv., který v současné době pracuje na misijích v Paraguaji. Ostatky svaté sestry Faustyny, o něž požádal tehdejší farář Otec Leslaw Mazurowski OFMConv., byly z Polska přivezeny v dubnu roku 2006

Život jednotlivých členů je formován spiritualitou svaté sestry Faustyny a šířením úcty k Božímu Milosrdenství. Rádi uvítáme každého, kdo by nás rád blíže poznal a velebil s námi nezměrné Boží Milosrdenství.

Poslední příspěvky