Mše svatá k úctě Božího Milosrdenství

Mimořádně třetí úterý v měsíciÚterý 20.11.2018 15:30 PROGRAM 14:30 – Modlitba svatého růžence15:00 – Zpívaná modlitba Korunky Božího Milosrdenství15:30 – Mše svatá celebrovaná otcem Pavlem Habrovcem17:00 – Setkání ctitelů Božího Milosrdenství, do jejichž společenství jste všichni zváni Po mši svaté modlitba litanií před obrazem Milosrdného Ježíše a uctění ostatků svaté sestry Faustyny Kowalské. Read more…