Přátelé Božího milosrdenství Vás srdečně zvou na mši svatou k úctě Božího milosrdenství.