Dnes je 15. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 15. červencesvátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu sv. Františka
– v neděli 21. července 16. neděli v mezidobí

Ve středu 17. července je adorační den naší farnosti. V tento den zastupujeme před Pánem celou naši diecézi v modlitbě chvály, smíru a prosby. Adorace bude po mši sv. v 10:00 hod., odpoledne začne ve 14:30 hod. a bude ukončena po mši sv. v 15:30 hod.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality