Ukazatelé nového života

1. JEŽÍŠ KRISTUS je mým Světlem a Životem a také jedinou cestou k Otci; přijal jsem Ho jako svého Pána a Spasitele; odevzdal jsem Mu svůj život, aby ho řídil. 2. NEPOSKVRNĚNÁ je pro mě nejdokonalejším vzorem Nového člověka zcela oddaného v Duchu Svatém Kristu, Jeho slovu a dílu; proto se jí dávám, rozjímám s ní v růženci tajemství spásy a následuji ji. Read more…

Charisma hnutí Světlo-Život: 3. Diakonie

Diakonie Výsledkem základní formace členů Hnutí je vědomí zodpovědnosti za církev a svět. Ta se projevuje v přijímání služby ve Hnutí a v místních společenství. Z  odpovědnosti za osud národa vyrostla Kruciáta osvobození člověka. Osoby, které přijímají službu v Hnutí vytvoří Diakonii Hnutí Světlo-Život. Podle oblasti působení rozlišujeme diakonie na: centrální, filiální, diecézní, vikariátní a farní. Bohatství služeb v Hnutí vyžaduje, aby Read more…

Charisma hnutí Světlo-Život: 2. Formace

Formace Hnutí Světlo-Život sdružuje lidi různého věku i povolání. Cíl a program Hnutí nejstručněji vyjadřují řecká slova „ΦΩΣ“ (světlo) a „ΖΩΗ“ (život), vepsané do znamení kříže Základní formace v Hnutí Světlo-Život je založena na „Obřadech uvedení do křesťanského života dospělých“. Začíná evangelizací (individuální nebo během rekolekcí –  evangelizačních nebo nultého stupně), která vede k přijetí Read more…

Charisma hnutí Světlo-Život: 1. Historie

Historie Hnutí Světlo-Život vychází z proudu obnovy II. vatikánského koncilu. Jak věříme, vzniklo z inspirace Ducha Svatého a je od samého začátku (podle označení našeho zakladatele) dílem Neposkvrněné, Matky církve. Zakladatelem Hnutí je služebník Boží o. František Blachnický (1921-1987).  Dílo Oáz Živé Církve vzniklo jako odpověď na znamení času. Nejprve organizoval oázové rekolekce pro ministranty Read more…